MENU

Băng keo - Keo khô

Băng keo 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong 5P 300 yard

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục 5P 300 yard

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.80yds

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.100yds

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.80yds

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.100yds

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 6P - 80 ya

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 3,5P

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 1,2F

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 2,5F

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 5F

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 2,5 p 9yard

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 5 p 9yard

15.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 3,5F.80yds

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 5F.80yds

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo điện

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo dán tiền 3M Scotch Magic

42.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô đông đô

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bóng 310*200*25mic

187.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bóng 330*200*25mic

196.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 50cm 17mic (nặng 3,2kg - lõi 1kg)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng mờ 330*200*25mic

196.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng mờ 310*200*25mic

194.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 40cm 17mic (nặng 1kg4 lõi 240gr)

93.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Quốc Toàn (chai 30ml)

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Thiên Long G08

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước deli 50ml (7302)

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Queen

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô Hàn Quốc

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé GL-101

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé gl-201

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ gạo

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo sữa ATM

42.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo 502 Hoàng Quyên

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo 502 Thuận Phong

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Đông Đô (chai 30ml)

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 3,5P

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 5P

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 2,5 p 9yard

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 5 p 9yard

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 1,2F

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 2,5F

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 5F

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ dán Xí Nga ( 10 ống/ lóc)

30.600 đ
Cho vào giỏ hàng
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công