File hồ sơ

Bìa lỗ Suremark

96.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Plus A4

121.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4,6 lạng

39.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá VC

47.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá VC

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá VC

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 10 màu

9.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 31 số

28.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng