Băng keo - Dao kéo

Cắt băng keo VP nhỏ N.2001

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2002

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2003

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2004

37.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P sắt

16.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P nhựa

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 20cm

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 30cm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 50cm

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 20cm

4.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 30cm

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 15cm

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng