Băng keo - Dao kéo

Dao rọc giấy nhỏ TQ 804

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn TQ 803

4.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy trung SDI 0404

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn SDI 0423

14.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao trung SDI 1403

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn SDI 1404

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn UNC

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo VP nhỏ đồi mồi S120

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo trung S180-S183-S008

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K20

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K19

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao nhỏ UNC

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng