Kẹp bướm - Dây đeo

Acco nhựa UNC

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Acco sắt SDI-Ageless

18.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 15mm

2.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 19mm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 25mm

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 32mm

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 41mm

11.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp bướm Slecho 51mm

18.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Gáy lò xo nhựa 6mm

66.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Gáy lò xo nhựa 8mm

80.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Gáy lò xo nhựa 10mm

94.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Gáy lò xo nhựa 12mm

108.000 đ
Cho vào giỏ hàng