MENU

Sổ xuất nhập - Thu chi

Phiếu nhập kho 2 liên A4

27.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Biên nhận 1 liên trắng

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu giữ xe không số

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu giữ xe có số

5.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm

6.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 1 liên 13x19cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 1 liên 13x19cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 1 liên 13x19cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm

11.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 2 liên 13x19cm

11.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 2 liên 13x19cm

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 2 liên 13x19cm

11.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm

11.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên 13x19cm

19.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 3 liên 13x19cm

19.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên 13x19cm

19.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 3 liên 13x19cm

19.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 3 liên 13x19cm

19.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên A4

38.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên A4

38.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ quỹ tiền mặt

11.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên A5

24.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên A5

24.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên A5

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên A5

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ xuất nhập - Thu chi

 

Đây là loại sổ chuyên dụng cho các ngành như kế toán, thủ quỹ hay các việc liên quan đến kho vận, vận chuyển hàng hóa. 

 

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa,… cần xuất kho cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, cũng để thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

 

Phiếu nhập kho được sử dụng khi hàng hóa cần cho về đến công ty cần cho vào nhập kho để lưu trữ. Để ghi nhận số lượng vật tư, công cụ hoặc dụng cụ, hàng hóa,... nhập vào kho để làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ sách kế toán.

 

Phiếu thu là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó

 

Mẫu phiếu chi là một trong những phiếu được sử dụng trong công việc hàng ngày của nhân viên kế toán

 

Phiếu thu, chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ nhập, xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu thu, chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ bằng tiền mặt

 

So xuat nhap - Thu chi
Sổ xuất nhập - Thu chi ở An Lộc Việt

 

Sổ xuất nhập - Thu chi được phân loại thành nhiều liên như 1 liên, 2 liên, 3 liên tùy theo mục đích sử dụng.

 

Bạn có thắc mắc cần được giải đáp thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với văn phòng phẩm An Lộc Việt qua hotline: 0899 189 499 nhé!

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công