MENU

Bút - Mực

Chì bấm CS 327

5.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Chì bấm CS 311

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút MG 3002

2.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì khúc hộp 96c

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 093

2.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi T.Long 034 ( TP-05)

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 08

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long FO-03

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 027

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi TL 089

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 079

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Cello Quick

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi T.Long 023

3.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi TL061 xanh

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi thiên long FO - 024

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

PVC (Phôi thẻ in Card - thẻ ATM)

447.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì đen 2B Conte (có gôm)

1.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì vàng KOH

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Artline 5109A

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Chì bấm Pentel A255

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chì bấm Pentel AX105

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chì bấm Pentel AX125T

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Maped thường

3.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì SDI

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Thiên Long

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Thiên Long HL-02

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Thiên Long HL-03

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Thiên Long WB-02

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse

13.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Thiên Long PM-09

9.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Thiên Long FO-PM09

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng 1 đầu Horse H-22

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu sọc Horse H-110

5.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Pilot

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Toyo - Sipa

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Staedtler 134

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Maped tốt (Shaker)

9.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu S843 3 dòng

29.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu S844 4 dòng

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu 2 dòng

20.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Khắc dấu tên 1 dòng

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu 6*12 cm

133.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút kim Pilot V5 chính hãng

31.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Khắc dấu tên 2 dòng

69.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S852

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút kim Pilot V5 thường

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny S843 2 dòng

75.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny S843 3 dòng

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Con dấu S853 3 dòng

85.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Con dấu S853 2 dòng

83.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny S846

200.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny s844 3 dòng

90.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny R512

144.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny T814 2 dòng

200.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Con Dấu S855

194.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì vàng Yoyo

3.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S827

207.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu shiny S830

226.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu Shiny S855

37.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N38 Số cao 5mm - 8 số

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu S846

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Thiên Long WB-03

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu S843 2 dòng

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N28 Số cao 7mm - 8 số

130.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Thiên Long GP01

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì Monami 0,5 - 0,7mm

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang G.star 045

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N18 Số cao 5mm - 8 số

155.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Staedler 364

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chì bấm Cello Supreme

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Queen LA-800

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu cán gỗ 7x14

248.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu kim loại Horse No.03

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mặt dấu cán gỗ 6 x 6,5

81.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu kim loại Horse No.02

32.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu S832

83.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì 2B Queen PC-980 (có gôm)

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu S831

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon S-822

31.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì Gstar P333 3B,4B,5B,6B

1.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon trodat 9053

87.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu S846

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa Shiny SP.01

37.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tăm bông dấu tròn R538 Đỏ

70.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu Nhựa Shiny SP.2

39.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu Nhựa Shiny SP.3

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon S-827

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực Shiny S300/S309

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì có nắp đậy

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon tự chế KT 21*5cm

194.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực Trodat 4913

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu Nhựa Shiny SP.4

214.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Penta

5.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ Mực Shinny S828

89.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Thiên Long

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S520

138.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Horse

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Queen RFI-01

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S844 ( có nội dung)

119.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông bảng Thiên Long

18.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực tàu 100 ml màu đen

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu S844/S854/S824

47.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S833 ( có nội dung)

232.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông bảng Queen RFI-03

18.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu S843 /S853

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu cán gỗ 10 x2cm

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Horse

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực ink-tec 1 lít

147.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu cán gỗ 10 x4cm

144.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Sao Đỏ

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực Nhiệt

187.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tampon con dấu TD TP4

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực đổ con dấu Shiny

36.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực TD T214

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Trodat (loại tốt)

49.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Zebra Mo.120

1.950 đ
Cho vào giỏ hàng

Con dấu tròn R532

193.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Sao Đỏ tốt

80.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng monami

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng xanh( Pentel Maxiflo)

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực TD 3815

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 1 đầu thân lớn M&G

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì 2B Tongxing

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu CR-C04/DO 10 màu

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu CR-C05/DO 16 màu

22.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu CR-C016 12 màu

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì xé Gstar No.7600

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Pentel N850

17.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S842 chữ ký

73.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 049

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút nến Joyko

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 025 Grip

5.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 047

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 031

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Pentel Bk250

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 036

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Bi UNI SN 101

26.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút nước Mini Gel

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi pentel 0.5 BLN55-C

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long 027

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chữ A

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Thiên Long Gel 08 Sunbeam

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút gel thiên long gel-012 starlit

5.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Thiên Long Gel B-01

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi bấm Cello Comfort 0,7mm

5.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi gel thiên long amigo b020 0.38mm

5.800 đ
Cho vào giỏ hàng

BÚT TL-GEL GROUP04 DREAM ME

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút thiên long gel B-014

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút tl-gel-022

6.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút tl-gel 07 roader

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Thiên Long Gel 09 Master Ship

9.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút tl-gel-b011

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A Zero 0,38

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ttoru-scented gel pen

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút uniball air (uba-188-l)

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi g-star 03a

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uni-ball Signo UMN-207 Micro 0.5

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A Jellito 0,4mm

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút UNI SN227 Power Tank

57.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball UB 150

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball UB 150 (chính hãng)

32.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal Tommy A5 GP

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút UNI BP Click 0,7 (Chính hãng)

16.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball UM 100 (chính hãng)

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball 153S (chính hãng)

48.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Tizo

4.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông kim FL-04

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng STABILO WM641

30.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút cắm bàn đôi Thiên Long

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông kim Jetstream (0.7) SX-217

61.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký tên ZEBRA F.301 loại 1 có tem

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký tên 860 B (thân Inox si màu)

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký GP 777

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút nước Uniball UB-177

39.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký tên T6140 - INOX trắng cẩn vàng

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký Pentel BL 57

43.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột bút Paker

3.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Parker

47.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột F 301 (loại 1)

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Nẹp accor sắt HN

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Plus trung

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Thiên Long E06

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Định nghĩa bút mực

Bút là gì?

Bút hay cây viết có tên tiếng anh là pen, là một loại văn phòng phẩm dùng để đánh dấu, viết, vẽ...trên các bề mặt thông thường là giấy.

Bút thường có dạng phổ biến như: bút bi (bút bic), bút máy, bút lông,bút gel, bút chì,..Thuộc các thương hiệu bút nổi tiếng tại Việt Nam như:  bút Thiên Long, bút Uniball, bút Đông A, bút Pentel,....

Mực là gì?

Mực là một chất lỏng dùng để viết chữ bút lông, bơm mực bút máy hay dùng để vẽ đối với mực màu,...

Cách bảo quản bút mực

Đối với bút cách bảo quản thông thường ở nhiệt độ phòng, riêng bút bi tránh không làm rơi dẫn đến hư bi (ngòi bút), bút gel bảo quản ở tư thế thẳng đứng ngòi bút hướng xuống theo chiều của trọng lực để đảm bảo mực lưu thông tốt không bị tắc.

Còn với mực cách bảo quản khó hơn cần chú ý vì nhiệt độ quá cao sẽ làm cho mực bị phai và không bám được lâu trên bề mặt, và nếu nhiệt độ quá thấp mực sẽ bị cô đặc lại không còn sử dụng được nữa.

Cách chọn mua bút mực chất lượng trên thị trường

Chọn các thương hiệu uy tín trên thị trường mà người dùng đánh giá tốt.

Chọn những nhà phân phối bút mực tốt có sự rõ ràng về tem, nguồn gốc xuất xứ.

Chọn những sản phẩm bút mực có thời hạn sử dụng rõ ràng, thông tin đầy đủ.

 

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công