MENU

Bút - Mực

Bút xóa nước Thiên Long FO-CP-01

14.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar P333 4B

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Pentel BK250

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu Thiên Long CR-C05/DO 16 màu

27.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Staedtler 134

3.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Thiên Long WB-02

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Thiên Long HL-03

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-027

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Shiny

37.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long 093

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long FO-03

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-023

5.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-025

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-031

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-036

12.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-047

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-049

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-061

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-079

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-08

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-089

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Thiên Long TL-095

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi gel thiên long amigo b020 0.38mm

5.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi Uni SA-S Fine Japan 0,7mm

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi UNI SN 101

29.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút bi UNI SN227 Power Tank

68.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút cắm bàn đôi Thiên Long

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar P333 3B

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar P333 6B

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar P333 5B

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì bấm Pentel AX105

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Queen 2B PC-980

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Thiên Long GP01

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar 2B

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar 3B

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Tiệp Khắc KOH 2B,4B,6B

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar 4B

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì chuốt Gstar 5B

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Gstar 045

6.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Staedtler 364

21.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Thiên Long HL-02

10.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút dạ quang Toyo

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A Jellito 0,4mm

11.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Đông A Zero 0,38

9.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Mini Cenvava 0.5mm

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long 012 Starlit

6.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long GEL-B011

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long 027

4.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long GEL-08

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long GEL-B01

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Thiên Long HI-MASTER (GEL-B03)

10.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Tizo

4.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel Ttoru

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút ký tên ZEBRA F.301 loại 1 có tem

18.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Artline 5109A

75.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Stabilo WM641

37.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng Thiên Long WB-03

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông bảng xanh( Pentel Maxiflo)

44.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 1 đầu thân lớn M&G

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse

16.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01

10.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Pentel N850

21.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Pilot

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu sọc Horse H-110

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Thiên Long PM-09

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông dầu Zebra Mo.120

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông kim Jetstream SX-217 0,7mm

62.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút lông kim Thiên Long FL-04

7.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Parker

48.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu Thiên Long CR-C016 12 màu

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút sáp màu Thiên Long CR-C04/DO 10 màu

19.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút UNI BP Click 0,7mm chính hãng

23.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball 153S chính hãng

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút chì xé Gstar 7600

5.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball UB 150 chính hãng

36.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Uniball UM 100 chính hãng

34.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút xóa nước Thiên Long CP-01

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút xóa nước Thiên Long CP-02

24.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút xóa nước Thiên Long CP-06

19.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Maped thường

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Thiên Long S-01

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu cán gỗ 7x14cm

560.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu tròn Shiny R512

217.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S308

66.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S402 - đóng ngày, tháng, năm

200.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S520

153.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S827

199.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S828R

246.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S830 - Đỏ

269.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S833

283.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S846

204.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S843

97.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S844

111.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S855

250.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu tự động Shiny S827D

381.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S842-S852

75.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì 2B Yoyo

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N38 8 số - số cao 5mm

69.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu tự động Shiny S-300 - số cao 3mm

130.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N28 8 số - số cao 7mm

149.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì 2B Monami 0,5mm

11.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Shiny S832

230.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì 2B Monami 0,7mm

11.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny N18 8 số - số cao 9mm

176.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu xoay tay Shiny NA8 8 số - số cao 15mm

818.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu tự động Shiny S-400 - số cao 4mm

172.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu kim loại Horse No.3

34.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu kim loại Horse No.2

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu kim loại Horse No.1

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Trodat 9053

89.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu tròn Shiny R538 đỏ

71.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa Shiny SP-1

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa Shiny SP-2

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa Shiny SP-3

56.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S1823

42.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Trodat 4911

37.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S300-S309

57.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S827

75.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S308

42.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Dấu Trodat 4911

58.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa Shiny SP-4

262.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Penta

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shinny S828

91.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Thiên Long

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Horse

13.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S844-S854-S824

53.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực tàu 100 ml màu đen

11.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông bảng Thiên Long

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực dấu Shiny S843-S853

47.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực lông dầu Horse

26.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Sao Đỏ

42.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp dấu nhựa TDstamp TB5

88.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu Trodat

48.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực dấu chuyên dụng Shiny

77.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột chì 2B Ruike

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột bút Paker

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột bút Zebra - F301 loại 1

12.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuốt chì Maped tốt - Shaker

9.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Thiên Long E06

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Pentel H.03

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Pentel H.03 - chính hãng

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Gôm Pentel H.05

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Xóa kéo Plus Mini

15.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Xóa kéo Queen CRT-01

15.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Xóa kéo Plus WH-105T

23.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruột xóa kéo Plus WH-105T

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút Gel M&G 02376

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Định nghĩa bút mực

 

Bút là gì?

Bút hay cây viết có tên tiếng anh là pen, là một loại văn phòng phẩm An Lộc Việt dùng để đánh dấu, viết, vẽ...trên các bề mặt thông thường là giấy.

Bút thường có dạng phổ biến như: bút bi (bút bic), bút máy, bút lông,bút gel, bút chì,..Thuộc các thương hiệu bút nổi tiếng tại Việt Nam như:  bút Thiên Long, bút Uniball, bút Đông A, bút Pentel,...

 

Mực là gì?

 

Mực là một chất lỏng dùng để viết chữ bút lông, bơm mực bút máy hay dùng để vẽ đối với mực màu,...

 

Cách bảo quản bút mực

 

Đối với bút cách bảo quản thông thường ở nhiệt độ phòng, riêng bút bi tránh không làm rơi dẫn đến hư bi (ngòi bút), bút gel bảo quản ở tư thế thẳng đứng ngòi bút hướng xuống theo chiều của trọng lực để đảm bảo mực lưu thông tốt không bị tắc.

Còn với mực cách bảo quản khó hơn cần chú ý vì nhiệt độ quá cao sẽ làm cho mực bị phai và không bám được lâu trên bề mặt, và nếu nhiệt độ quá thấp mực sẽ bị cô đặc lại không còn sử dụng được nữa.

 

Cách chọn mua bút mực chất lượng trên thị trường

 

Chọn các thương hiệu uy tín trên thị trường mà người dùng đánh giá tốt.

Chọn những nhà phân phối bút mực tốt có sự rõ ràng về tem, nguồn gốc xuất xứ.

Chọn những sản phẩm bút mực có thời hạn sử dụng rõ ràng, thông tin đầy đủ.

 

 

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công