MENU

Sổ - Tập

Sổ kế toán Hải tiến 200 trang

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 may viền

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

CK 1 - trắng mỏng loại 1

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK2

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

CK 3 - trắng mỏng loại 1

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK4

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

CK 5 - trắng mỏng loại 1

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK6 mỏng

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 mỏng

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK6 dày

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 dày

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK8 mỏng

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK9 mỏng

23.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK8 dày

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK10 mỏng (sổ da A4)

27.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK9 dày

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK10 dày (sổ da A4)

35.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A7 Pgrand dày

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A6 Pgrand dày

12.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 Pgrand mỏng

14.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 Pgrand dày

22.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 Pgrand mỏng

22.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 Pgrand dày

34.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 9 x 15 mỏng

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 9 x 15 dày

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ tay caro Kolo 3 (104 trang)

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 16x24 dày 288 trang

23.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 21x33 mỏng 144 trang

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 25x33 mỏng 144 trang

27.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 21x33 dày 208 trang

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 25x33 dày 208 trang

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 mỏng 128 trang

35.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Caro 21*33 (dày) – ĐB 344 trang

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 dày 200 trang

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Caro 25*33 (dày Đ.Biệt) – 344 trang

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 (dày đặc biệt)

66.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 (Không đường kẻ)

42.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 không dòng kẻ

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ tay liên xô

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 120 name card

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 160 name card

30.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 240 name card

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 320 name card

44.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 500 name card

79.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp đựng Name Card xukiva

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 360 name card Business

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 240 name card Business

28.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ 180 name card Business

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Mica Name Card Mica 400 Suremark

93.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Mica Name Card Mica 600 Suremark

102.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Mica Name Card Mica 800 Suremark

109.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang dân gian

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Tiến Phát Làng Hương

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Vở kẻ ngang HT 80 trang Haplus-Fruit 5655

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang happy days

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 campus

8.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập SV heo 100 trang

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập khổ lớn GIDOSA 100 trang

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang dân gian

6.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Tiến Phát Làng Hương

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang happy days

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập khổ lớn GIDOSA 200 trang

16.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập Vibook 200 trang

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập SV heo 200 trang

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22 80gsm in logo

1.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A5 in logo

1.673 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A4 in logo

1.082 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A4 in logo (Định lượng 100gsm)

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư bưu điện sọc (có keo)

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x18(không keo)

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x18(có keo)

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ a3 thừa đầu 200 trang

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ A3 bằng đầu offset 200 trang BK

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22(không keo) 80gsm

23.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22(có keo) 80gsm

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ A4 bằng đầu offset 200 trang BK

27.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ xé A4 mỏng BK

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư bìa kiếng 12*22

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A5

38.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A4

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A4 (Định lượng 100gsm)

82.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư vàng A5 (Định lượng 100gsm)

39.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư vàng A4

66.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc màu A4

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ bìa da B5 9009 160 trang BK

41.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ bìa cứng A5

14.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ bìa da A5 9007 160 trang BK

34.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu đơn xin việc

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A7 dày 200 trang BK

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu khám sức khỏe

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A6 dày 200 trang BK

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu sơ yếu lý lịch

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 dày 200 trang BK

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu Hợp đồng lao động (tiếng Việt)

375.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 dày 200 trang BK

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao tập Nai

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao sách Nai

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK9 200 trang BK

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK8 200 trang BK

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 200 trang BK

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập vở Hồng hà 4 ôli 0509 48 trang

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phong bì bưu điện

200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22cm ĐL 100gsm BK

25.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A5 100gsm BK

30.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A4 ĐL 100gsm BK

85.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập vở kẻ ngang Hồng hà 120 trang 1001

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Biên nhận 1 liên trắng

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập vở kẻ ngang Hồng hà 200 trang 1002

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cùi xé không số

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sơ yếu lý lịch HN

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cùi xé có số

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc loại 1 có dây HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hợp đồng lao động HN

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ quỹ tiền mặt (loại 1)

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên A5

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 1 liên 13x19cm nhỏ HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên 16x20 (A5)

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng 12*22 cm in logo

440 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 1 liên 13x19cm nhỏ HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên 16x20 (A5)

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 1 liên 13x19cm nhỏ HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên 16x20 (A5)

17.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm nhỏ HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên 16x20 (A5)

17.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm nhỏ HN

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 2 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 2 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 2 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy giới thiệu 1 liên HN

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên A4 HN

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên A4 HN

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên A4 HN

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên A4 HN

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ quỹ tiền mặt dày HN

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 3 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 3 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 3 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên 13x19cm nhỏ HN

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên A4 HN

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên A4 HN

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da A4 200 trang BK

34.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giới thiệu về sổ tập

Sổ tập là dụng cụ văn phòng phẩm vô cùng quan trọng mà hầu như nhắc đến ai cũng đều biết chúng, sổ tập có từ rất lâu đời là một dạng tập hợp các mặt phẳng dùng ghi chép nội dung văn bản và được đóng dính lại với nhau.

Các mặt phẳng có thể đóng lại với nhau tạo thành sổ (tập,cuốn,quyển) thường làm từ chất liệu như: kim loại, nhựa, vải,...mà thông dụng nhất ngày nay là giấy.

Công dụng của sổ tập

Dùng sổ tập để ghi chép nội dung

Dùng ghi chép chính là công dụng chủ yếu của hầu hết các loại sổ tập, được đóng thành cuốn để giấy trắng cho người dùng dễ ghi thông tin vào như : Sổ da CK6 mỏng, Sổ lò xo A4 Pgrand dày, tập học sinh, sổ viết nhật ký, ….Quý khách hàng hoàn toàn dễ dàng mua được các loại sổ tập tại các nhà sách, đại lý văn phòng phẩm, siêu thị văn phòng phẩm hoặc uy tín hơn khách hàng có thể liên hệ công ty văn phòng phẩm An Lộc Việt.

Dùng để lưu trữ thông tin của sổ tập

Đây là các dạng sổ tập được đóng thành cuốn nhưng các mặt giấy không để trống mà đã in các nội dung văn bản trên đó. Thường gặp nhất là sách, tạp chí, hình vẽ, tập viết,...

Cách bảo quản sổ tập tốt nhất

Không để sổ tập ở nơi có nhiệt độ cao, đặt biệt nóng có thể làm giấy biến dạng hoặc cháy.

Không để gần nơi có nước hoặc độ ẩm không khí cao dễ làm giấy của số tập bị hỏng.

Sau khi sử dụng sổ tập phải cho vào trong các túi, cặp hay bìa nilong để bảo quản tốt nhất.

Cách lựa chọn sổ tập

Xác định mục đích sử dụng để chọn mua sổ tập phù hợp, ví dụ mua tập cho học sinh cấp 2 không thể mua các loại sổ dùng viết nhật ký sử dụng được.

Mua các loại sổ tập có chất lượng giấy tốt, không bị ẩm ướt, hoặc biến dạng.

Mua sổ tập có số trang phù hợp với nhu cầu tránh lãng phí.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công