MENU

Sổ - Tập

Sổ da CK1 - 76 trang

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK2 - 96 trang

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK3 - 96 trang

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK4 - 104 trang

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK5 - 96 trang

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK6 - 100 trang

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 - 100 trang

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK6 - 200 trang

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK7 - 200 trang

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK8 - 100 trang

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK9 - 100 trang

23.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK8 - 200 trang

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da A4 CK10 - 100 trang

27.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da CK9 - 200 trang

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da A4 CK10 - 200 trang

35.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A7 - 200 trang

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A6 - 200 trang

12.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 - 100 trang

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo B5 - 100 trang

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 - 200 trang

20.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 - 100 trang

22.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo B5 - 200 trang

32.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 - 200 trang

31.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ tay caro Kolo 3 (104 trang)

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 16x24 - 288 trang

23.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 21x33 - 144 trang

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 25x33 - 144 trang

27.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 21x33 - 208 trang

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 25x33 - 208 trang

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 - 128 trang

35.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 21x33 - 344 trang

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 - 200 trang

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 25x33 - 344 trang

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ caro 30x40 (dày đặc biệt)

66.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A5 (Không đường kẻ)

42.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ lò xo A4 không dòng kẻ

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ tay Liên Xô

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Namecard 120

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Namecard 160

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Namecard 240

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Namecard 320

47.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ Namecard 500 A4

83.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Namecard Xukiva

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Namecard Mica 400 Suremark

93.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Namecard Mica 600 Suremark

102.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp Namecard Mica 800 Suremark

109.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Dân gian

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Tiến Phát Làng Hương

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang happy days

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 campus

8.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên A4

24.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang Vibook Sinh viên heo

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 100 trang khổ lớn GIDOSA

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Dân gian

6.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Tiến Phát Làng Hương

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang happy days

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang khổ lớn GIDOSA

16.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập Vibook 200 trang

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Tập 200 trang Vibook Sinh viên heo

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22 80gsm in logo

1.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A5 in logo

1.673 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A4 in logo

1.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư A4 in logo (Định lượng 100gsm)

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư bưu điện sọc có keo

4.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x18cm không keo 80 gsm

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x18cm có keo 80 gsm

19.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22cm không keo 80 gsm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư 12x22cm có keo 80 gsm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư bìa kiếng 12x22cm

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A5 80 gsm

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A4 80 gsm

65.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng A4 100 gsm

78.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư vàng A5 100 gsm

39.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư vàng A4 100 gsm

66.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc màu A4

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc trắng F4 80 gsm

72.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc cam F4 100 gsm

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da B5 BK 9009 - 160 trang

41.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ xin việc trắng F4 100 gsm

94.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da A5 BK 9007 - 160 trang

34.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu đơn xin việc

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu khám sức khỏe

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mẫu sơ yếu lý lịch

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao tập Nai

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao sách Nai

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Biên nhận 1 liên trắng

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu giữ xe không số

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu giữ xe có số

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 1 liên 13x19cm

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 1 liên 13x19cm

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 1 liên 13x19cm

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 1 liên 13x19cm

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 2 liên 13x19cm

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 2 liên 13x19cm

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 2 liên 13x19cm

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên 13x19cm

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu thu 3 liên 13x19cm

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên 13x19cm

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu chi 3 liên 13x19cm

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hóa đơn 3 liên 13x19cm

20.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên A4

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên A4

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ quỹ tiền mặt

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 1 liên A5

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 3 liên A5

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng 12x22cm in logo

440 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 3 liên A5

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu nhập kho 2 liên A5

17.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Phiếu xuất kho 2 liên A5

17.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Sổ da A4 200 trang BK

34.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giới thiệu về sổ tập

 

Sổ tập là dụng cụ văn phòng phẩm vô cùng quan trọng mà hầu như nhắc đến ai cũng đều biết chúng, sổ tập có từ rất lâu đời là một dạng tập hợp các mặt phẳng dùng ghi chép nội dung văn bản và được đóng dính lại với nhau.

Các mặt phẳng có thể đóng lại với nhau tạo thành sổ (tập,cuốn,quyển) thường làm từ chất liệu như: kim loại, nhựa, vải,... mà thông dụng nhất ngày nay là giấy.

 

Công dụng của sổ tập

 

Dùng sổ tập để ghi chép nội dung

 

Dùng ghi chép chính là công dụng chủ yếu của hầu hết các loại sổ tập, được đóng thành cuốn để giấy trắng cho người dùng dễ ghi thông tin vào như: Sổ da CK6 mỏng, Sổ lò xo A4 Pgrand dày, tập học sinh, sổ viết nhật ký,… Quý khách hàng hoàn toàn dễ dàng mua được các loại sổ tập tại các nhà sách, đại lý văn phòng phẩm, siêu thị văn phòng phẩm hoặc uy tín hơn khách hàng có thể liên hệ văn phòng phẩm An Lộc Việt.

 

Dùng để lưu trữ thông tin

 

Đây là các dạng sổ tập được đóng thành cuốn nhưng các mặt giấy không để trống mà đã in các nội dung văn bản trên đó. Thường gặp nhất là sách, tạp chí, hình vẽ, tập viết,...

 

So tap An Loc Viet
Các loại sổ tập được An Lộc Việt phân phối

Cách bảo quản sổ tập tốt nhất

 

Không để sổ tập ở nơi có nhiệt độ cao, đặt biệt nóng có thể làm giấy biến dạng hoặc cháy.

Không để gần nơi có nước hoặc độ ẩm không khí cao dễ làm giấy của số tập bị hỏng.

Sau khi sử dụng sổ tập phải cho vào trong các túi, cặp hay bìa nilon để bảo quản tốt nhất.

 

Cách lựa chọn sổ tập

 

Xác định mục đích sử dụng để chọn mua sổ tập phù hợp, ví dụ mua tập cho học sinh cấp 2 không thể mua các loại sổ dùng viết nhật ký sử dụng được.

Mua các loại sổ tập có chất lượng giấy tốt, không bị ẩm ướt, hoặc biến dạng.

Mua sổ tập có số trang phù hợp với nhu cầu tránh lãng phí.

 
 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công