File hồ sơ

Bìa 3 dây thảo linh 15p

12.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 9F A5 (vuông hoặc dài)

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 20P

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 25cm

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây thảo linh 20p

12.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KINGJIM ống 10F A4

89.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo DK 10cm màu

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar 7p

53.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Ageless 7p F4

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si

60.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng TL 5F 7F 1M A4 F4 (loại 2)

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng