MENU

File hồ sơ

Bìa cây gáy lớn

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy nhỏ

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây Q311

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 3 lạng

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây trong cao cấp dày Q 324

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ Kinary A5078

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A3 1,5mm

130.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,2mm

48.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,5mm

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,8mm (Đài Loan)

77.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá A4 màu VC

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá A4 Plus

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá A4 Thiên Long

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá F4 Plus

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá F4 Thiên Long

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút A4 My Clear

2.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút A4 SN01 mỏng

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút A5 My clear

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút F4 My clear

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút F4 SN

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây A4

4.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây thảo linh 15p

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây F4

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây xi măng F4

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa treo Suremark

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình kí mica A4 DataKing - loại ngang

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá A4 plus dày

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi nhựa A4 Xifu

18.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 15cm

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá TQ

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi simily tốt

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn gỗ MDF

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn màu (xanh lá, đỏ)

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn nhựa Thiên Long

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily tốt

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Xukiva

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily Savi

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Xukiva A5 đứng

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Trình ký nhựa A4

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi simily Savi loại 1

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica TQ

23.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng hồ sơ 2 ngăn D117

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 12 ngăn ( có nút)

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắm bút xoay SN - 311

32.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút A4 SN01 dày

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 10cm

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 15cm

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 20cm

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 7cm

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 20cm

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 15cm

25.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 10cm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp còng cua Savi 7F

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 7cm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 10cm

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 7cm

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 5cm

30.500 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 4cm

23.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng cua Savi simily chữ D F4

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 9F F4 1 mặt si

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 7F khổ A5 dài

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 5F-7F A4 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 7F khổ A3 2 mặt si

50.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 5F F4 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 7F F4 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 1 kẹp A4 - nhựa LĐ

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng 10F - A4

50.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng 3,5F - A4

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng 5F - A4

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng 7F - A4

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 kẹp A4 - nhựa LĐ

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly (bóng)

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly (bóng)

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly (bóng)

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20Fdày 2,2 ly

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 25F dày 2,2 ly

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng)

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây thảo linh 20p

12.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng kiếng DK 7F A4

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 10F khổ A3

73.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 7F khổ A3

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 7F khổ A5 (vuông hoặc dài)

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 9F A5 (vuông hoặc dài)

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5-7cm 2 mặt si

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Ageless 7p F4

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng cua simily 3,5F A4

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng cua simily 3,5F F4

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK 5F,7F 2M DK A4 (các màu khác)

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK 5F,7F 2M DK A4 (xanh dương)

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim 15P-3515

160.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KINGJIM bật 9F A4

54.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4-F4 5-7cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KINGJIM ống 10F A4

94.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kingjim ống 5F

76.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KINGJIM ống 8F A4

87.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar A4-F4 7cm

53.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 9F

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4-F4 5-7cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4-F4 9cm

65.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa 2,5F Xifu

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa 3,5F Xifu

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 2,5F B.01

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 3,5F B.03

17.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5F xanh đen

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4-F4 5cm 1 mặt si

39.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4-F4 7cm 1 mặt si

41.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 9cm 1 mặt si

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo DK 10cm

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo DK 10cm màu

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long 5F 7F 1M F4 (loại 2)

38.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 10F

85.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 7F

78.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 10P

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 15cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 20P

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 25cm

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 20cm

29.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 25F

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 7cm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si đúc 20F màu đỏ

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhẫn nhựa Deli 5387

44.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 kẹp A4 Xifu

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá TQ

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp tài liệu Deli 5554

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Vòng gia cố Suremark

24.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng 10F F4 2 mặt si

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá TQ

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá TQ

50.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá TQ

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia phai nhựa 10 số TL

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia phai nhựa 12 số TL

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sơ mi lỗ mỏng Xifu đỏ

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sơ mi lỗ dày Xifu xanh

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 lò xo A4 Xifu

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 lò xo A4 Xifu

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia phai 10 màu giấy BK

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia phai 12 màu giấy BK

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

cắm bút tròn xoay DELI

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-8013 (cố định)

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-6051 (cố định)

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ 1016 (cố định)

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay Mica 3 tầng HR 603

121.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay 3 tầng nhựa FQ338B

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 40 lá (82V09 Plus)

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco simily Kingstar A4

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa accor nhựa TQ

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Accord Giấy Plus Không Nẹp

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4 lạng

32.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4,6 lạng

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Plus A4

101.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Suremark

104.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ TL A4 ko viền FO - CS02

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 10 lá

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Deli 5037

138.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá VC

47.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 kẹp A4 Xifu

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá VC

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá VC

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá VC

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá VC

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 10 màu

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 12 số màu

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 10 màu

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 12 số

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 31 số

28.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách đại M&T loại 1

70.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách trung M&T loại 1

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút deli 906

38.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ Xukiva 111

61.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6004

72.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6051

106.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ Xukiva 806

126.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút No.179 (xoay)

35.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút No.192

29.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Xukiva 168 (cố định)

29.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Xukiva 170 (cố định)

37.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Xukiva 172 (xoay)

37.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ là gì?

 

Bìa hồ sơ hay còn gọi tên tiếng Anh là Folder cũng là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong một công ty. Bìa hồ sơ sẽ góp phần kiểm soát giấy tờ, vật dụng, giúp cho công việc được linh hoạt hơn. Vậy nên để mua và chuẩn bị hồ sơ cho công việc là vô cùng quan trọng.

 

Công dụng của bìa hồ sơ.

Sử dụng chứa những tài liệu quan trọng như: Các bảng kế hoạch, báo cáo, giấy tờ cần thiết để mang đi hoặc trao đổi khi gặp gỡ đối tác khách hàng

Lưu các thông tin cần thiết và quan trọng trong nội bộ công ty: Lưu trữ các dữ liệu từ các bộ phận như kế toán, nhân sự, các loại giấy kí kết,...

Tăng độ linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin và chuyển giao thông tin, giúp chúng ta có thể lưu trữ hồ sơ và giấy tờ theo từng mục (từng bìa) từ đó có thể lưu động hơn trong việc tìm kiếm giấy tờ, chuyển thông tin, giấy tờ cho nhau.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về công dụng của các loại bìa hồ sơ tại bài viết Công dụng của từng loại file hồ sơ

 

Cách bảo quản bìa hồ sơ (File hồ sơ).

Tránh để dưới nơi có nhiệt độ cao

Không dùng các vật ngọn làm thay đổi hình dạng sản phẩm

Không nên dùng quá giới hạn của sản phẩm

 

Cách chọn mua sản phẩm trên thị trường.

Nên mua các thương hiệu được sử dụng nhiều và an toàn trên thị trường.

Các sản phẩm có rõ nguồn gốc.

Tìm đến các nhà phân phối hoặc cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm tốt nhất.

Hiện nay An Lộc Việt cũng là công ty cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm như bìa hồ sơ tốt nhất trên thị trường, quý khách hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại đây.
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công