MENU

File hồ sơ

Bìa còng Kingstar F4 10cm 2 mặt PP

65.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy lớn

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy nhỏ

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây Q311

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 3 lạng

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây trong cao cấp dày Q 324

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ Kinary A5078

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A3 1,5mm

130.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,2mm

48.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,5mm

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,8mm

77.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá VC A4 màu

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus A4

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long A4

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si - Xanh dương

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus F4

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long F4

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A4

2.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN01 A4

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A5

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear F4

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN F4

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây A4

4.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si màu

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 15cm

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây F4

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm 2 mặt PP

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây xi măng F4

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa treo Suremark

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus A4 dày

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Data King A4 - ngang

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily

14.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi nhựa Xifu A4

18.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 15cm

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá TQ

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily xanh dương

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 gỗ MDF

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn nhựa Thiên Long A4

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 - ngang

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily xanh dương

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký Xukiva A4 mica

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Xukiva A5 - đứng

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily Savi A4

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký nhựa A4

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi simily Savi A4

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica TQ A4

23.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng hồ sơ 2 ngăn D117

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 12 ngăn có nút

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắm bút xoay SN - 311

32.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN01 A4 dày

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 10cm

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 15cm

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 20cm

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 10cm loại đẹp

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 3 dây giấy 7cm

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 20cm

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 15cm

25.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 10cm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp còng cua Savi 7cm

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 7cm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 10cm

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng 2 còng Savi 7cm

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 5cm

30.500 đ
Cho vào giỏ hàng

File lồng kiếng Savi 2 còng 4cm

23.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng cua Savi simily chữ D F4

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi F4 9cm 1 mặt si màu

39.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi F4 9cm 1 mặt si

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 7F khổ A5 dài

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi 5F-7F A4 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi A3 7cm 2 mặt si

50.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi F4 5cm 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Savi F4 7cm 1 mặt si

24.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 lò xo LĐ A4

20.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 1 kẹp A4 - nhựa LĐ

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 10cm

50.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 3,5cm

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 5cm

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 7cm

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 kẹp LĐ A4

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10cm

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10cm - bóng

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15cm

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15cm - bóng

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20cm - bóng

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20cm

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 25cm

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7cm

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7cm - bóng

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 20cm

12.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng kiếng DK A4 7cm

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng A3 10cm

73.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A3 7cm

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm vuông

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 5cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 9F A5 (vuông hoặc dài)

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 7cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 5cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si màu

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm dài

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Ageless F4 7cm

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn simily A4 3,5cm

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si màu

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 15cm

160.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim A4 9cm

54.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 7cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 10cm

94.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 5cm

76.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 8cm

87.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar A4 7cm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 9cm

65.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 5cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 9cm

65.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 7cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 5cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 2,5cm

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 7cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 3,5cm

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 9cm

65.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 2,5cm

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 3,5cm

17.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5cm

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 5cm 1 mặt si

39.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 5cm 1 mặt si

39.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 7cm 1 mặt si

41.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si

41.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 9cm 1 mặt si

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo F4 9cm

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo DK 10cm màu

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 9cm 1 mặt si

60.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 5cm 2 mặt si

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si

41.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 1 mặt si

41.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm da trơn

25.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký nhựa a5

Giá: Liên hệ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 1 mặt si

41.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 2 mặt si

41.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si

41.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 2 mặt si

41.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 9cm 1 mặt si

60.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 7cm

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 10cm

89.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 2 mặt si

41.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 10cm

89.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 15cm

121.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 2 mặt si

41.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 7cm

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 10cm

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 15cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 20cm

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 25cm

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 20cm

29.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 25cm

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 7cm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si đúc 20F màu đỏ

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhẫn nhựa Deli 5387

44.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 kẹp Xifu A4

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá TQ

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp tài liệu Deli 5554

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Vòng gia cố Suremark

24.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng F4 10cm 2 mặt si

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá TQ

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp vuông Savi 25cm

47.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá TQ

50.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Deli 38117

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá TQ

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia file nhựa 10 số TL

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia file nhựa 12 số TL

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sơ mi lỗ mỏng Xifu đỏ

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Sơ mi lỗ dày Xifu xanh

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 lò xo Xifu A4

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 lò xo Xifu A4

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia file 10 màu giấy BK

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia file 12 màu giấy BK

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắm bút tròn xoay Deli

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-8013

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-6051

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ 1016

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay 3 tầng mica HR 603

121.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay 3 tầng nhựa FQ338B

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy A4

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4 - không lỗ

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco simily Kingstar A4

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa TQ A4

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy Plus A4

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4 lạng

32.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4,6 lạng

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ là gì?

 

Bìa hồ sơ hay còn gọi tên tiếng Anh là Folder cũng là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong một công ty. Bìa hồ sơ sẽ góp phần kiểm soát giấy tờ, vật dụng, giúp cho công việc được linh hoạt hơn. Vậy nên để mua và chuẩn bị hồ sơ cho công việc là vô cùng quan trọng.

 

Công dụng của bìa hồ sơ

 

Sử dụng chứa những tài liệu quan trọng như: Các bảng kế hoạch, báo cáo, giấy tờ cần thiết để mang đi hoặc trao đổi khi gặp gỡ đối tác khách hàng

Lưu các thông tin cần thiết và quan trọng trong nội bộ công ty: Lưu trữ các dữ liệu từ các bộ phận như kế toán, nhân sự, các loại giấy kí kết,...

Tăng độ linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin và chuyển giao thông tin, giúp chúng ta có thể lưu trữ hồ sơ và giấy tờ theo từng mục (từng bìa) từ đó có thể lưu động hơn trong việc tìm kiếm giấy tờ, chuyển thông tin, giấy tờ cho nhau.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về công dụng của các loại bìa hồ sơ tại bài viết Công dụng của từng loại file hồ sơ

 

Cách bảo quản bìa hồ sơ (File hồ sơ)

 

Tránh để dưới nơi có nhiệt độ cao

Không dùng các vật ngọn làm thay đổi hình dạng sản phẩm

Không nên dùng quá giới hạn của sản phẩm

Xem thêm các mẫu file hồ sơ khác hoặc văn phòng phẩm liên hệ ngay An Lộc Việt để được tư vấn hỗ trợ

 

Cách chọn mua sản phẩm trên thị trường

 

Nên mua các thương hiệu được sử dụng nhiều và an toàn trên thị trường.

Các sản phẩm có rõ nguồn gốc.

Tìm đến các nhà phân phối hoặc cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm tốt nhất.

Hiện nay An Lộc Việt cũng là công ty cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm như bìa hồ sơ tốt nhất trên thị trường, quý khách hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại đây.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công