MENU

File hồ sơ

Bìa cây gáy lớn Q310B

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy nhỏ Q310A

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây Q311

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 3 lạng

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây trong cao cấp dày Q 324

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ Kinary A5078

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A3 1,5mm

120.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,2mm

46.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,5mm

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,8mm

72.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá VC A4 màu

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus A4

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long A4

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si - Xanh dương

29.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus F4

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long F4

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A4

2.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN01 A4

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A5

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear F4

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN F4

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây A4

4.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si màu

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 15cm

10.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây F4

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây xi măng F4

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa treo Suremark

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Data King A4 - ngang

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi nhựa Xifu A4

18.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 15cm

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi da GX-092

26.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily xanh dương

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 gỗ MDF

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn nhựa Thiên Long A4

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 - ngang

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily xanh dương

8.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký Xukiva A4 mica

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Xukiva A5 - đứng

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký nhựa A4

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng hồ sơ 2 ngăn D117

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 12 ngăn có nút

40.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 lò xo LĐ A4

20.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 1 kẹp A4 - nhựa LĐ

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 10cm

40.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 3,5cm

29.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 5cm

31.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 7cm

34.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 kẹp LĐ A4

20.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10cm mỏng

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15cm mỏng

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20cm mỏng

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7cm mỏng

5.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 20cm

11.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng kiếng DK A4 7cm

40.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng A3 10cm

73.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A3 7cm

50.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm vuông

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 5cm

40.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng 9F A5 (vuông hoặc dài)

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 7cm

40.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 5cm

40.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si màu

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm dài

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Ageless F4 7cm

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn simily A4 3,5cm

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si màu

32.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si

29.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 15cm

162.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim A4 9cm

54.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 7cm

40.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 10cm

94.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 5cm

76.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 8cm

87.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar A4 7cm

52.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm

57.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 9cm

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm 2 mặt PP

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 10cm 2 mặt PP

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 5cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 9cm

69.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 7cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 5cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 2,5cm

13.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 7cm

56.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 3,5cm

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 9cm

69.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 2,5cm

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 3,5cm

17.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5cm

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 5cm 1 mặt si

45.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 5cm 1 mặt si

45.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 7cm 1 mặt si

45.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si

45.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 9cm 1 mặt si

56.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo F4 9cm

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo DK 10cm màu

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 9cm 1 mặt si

61.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 5cm 2 mặt si

29.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si

42.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 1 mặt si

42.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm da trơn

25.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 1 mặt si

42.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 2 mặt si

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si

42.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 2 mặt si

44.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 9cm 1 mặt si

61.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si

32.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 7cm

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 10cm

89.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 2 mặt si

44.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 10cm

89.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 15cm

121.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 2 mặt si

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 7cm

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 10cm

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 15cm

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 20cm

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 25cm

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 20cm

29.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 25cm

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 7cm

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si đúc 20F màu đỏ

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhẫn nhựa Deli 5387

49.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 kẹp Xifu A4

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp tài liệu Deli 5554

59.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Vòng gia cố Suremark

24.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng F4 10cm 2 mặt si

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Deli 38117

57.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy A4

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4 - có lỗ

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4 - không lỗ

5.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco simily Kingstar A4

12.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa TQ A4

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy Plus A4

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4 lạng

32.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4,6 lạng

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Plus A4 900gr

118.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Suremark

108.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS02

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 10 lá

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Deli 5037

137.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05

78.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá VC

47.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 kẹp Xifu A4

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01

28.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá VC

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá VC

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03

52.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá VC

33.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá VC

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 10 màu

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 12 số màu

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 10 màu

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 12 số màu

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 31 số

28.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách đại M&T loại 1

70.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách trung M&T loại 1

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Deli 906

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-6051

80.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 179

35.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 192

29.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 168

29.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 170

37.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 172

37.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 174

39.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 176

39.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 184

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 199

49.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 1 tầng trượt mica Xukiva 169.1

38.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 2 tầng ráp nhựa Xukiva 182.2

61.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 2 tầng trượt mica Xukiva 169.2

98.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 3 ngăn Xukiva 194

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng ráp nhựa Xukiva 182.3

92.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 169.3

138.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 180.3

123.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 5 tầng ráp nhựa Xukiva 175.5

298.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn màu

13.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn xám

17.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 3 ngăn

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 4 ngăn

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Thiên Long FO - PS01

34.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Thiên Long FO - PS02

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay inox 2 tầng

191.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ là gì?

 

Bìa hồ sơ hay còn gọi tên tiếng Anh là Folder cũng là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong một công ty. Bìa hồ sơ sẽ góp phần kiểm soát giấy tờ, vật dụng, giúp cho công việc được linh hoạt hơn. Vậy nên để mua và chuẩn bị hồ sơ cho công việc là vô cùng quan trọng.

 

Công dụng của bìa hồ sơ

 

Sử dụng chứa những tài liệu quan trọng như: Các bảng kế hoạch, báo cáo, giấy tờ cần thiết để mang đi hoặc trao đổi khi gặp gỡ đối tác khách hàng

Lưu các thông tin cần thiết và quan trọng trong nội bộ công ty: Lưu trữ các dữ liệu từ các bộ phận như kế toán, nhân sự, các loại giấy kí kết,...

Tăng độ linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin và chuyển giao thông tin, giúp chúng ta có thể lưu trữ hồ sơ và giấy tờ theo từng mục (từng bìa) từ đó có thể lưu động hơn trong việc tìm kiếm giấy tờ, chuyển thông tin, giấy tờ cho nhau.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về công dụng của các loại bìa hồ sơ tại bài viết Công dụng của từng loại file hồ sơ

 

Cách bảo quản bìa hồ sơ (File hồ sơ)

 

Tránh để dưới nơi có nhiệt độ cao

Không dùng các vật ngọn làm thay đổi hình dạng sản phẩm

Không nên dùng quá giới hạn của sản phẩm

Xem thêm các mẫu file hồ sơ khác hoặc văn phòng phẩm liên hệ ngay An Lộc Việt để được tư vấn hỗ trợ

 

Cách chọn mua sản phẩm trên thị trường

 

Nên mua các thương hiệu được sử dụng nhiều và an toàn trên thị trường.

Các sản phẩm có rõ nguồn gốc.

Tìm đến các nhà phân phối hoặc cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm tốt nhất.

Hiện nay An Lộc Việt cũng là công ty cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm như bìa hồ sơ tốt nhất trên thị trường, quý khách hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại đây.

 
Hệ thống cửa hàng toàn quốc
Miền Bắc

Chi nhánh Hà Nội

Điện thoại: 0247.3007.738 Tại Hà Nội: 15 Lô 6, Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai
Miền Nam

Trụ Sở Chính tại Tp.HCM

Điện thoại: 0287.3007.738 Địa chỉ : 30 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Chi Nhánh Thủ Đức

Điện thoại: 0899189499 Địa chỉ : 606/4/8/13 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Chi Nhánh Bình Dương

Điện thoại: 0868.133.466 Địa chỉ : 58/16 Đường DX-085, Phường Hiệp An, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chi Nhánh Đồng Nai

Điện thoại: 0868.077.266 Địa chỉ : 575 Tổ 15, Khu Phố 5A, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công