MENU

File hồ sơ

Bìa nhựa 10 lá Ngũ Sắc

15.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long A4

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 25cm

61.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Data King A4 - ngang

61.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si màu

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si màu

33.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây xi măng F4

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi da GX-092

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 gỗ MDF

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn nhựa Thiên Long A4

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn A4 simily xanh dương

9.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký Xukiva A4 mica

34.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký mica Xukiva A5 - đứng

24.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký nhựa A4

13.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng hồ sơ 2 ngăn D117

10.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa treo Suremark

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá Ngũ Sắc

18.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá Ngũ Sắc

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Ngũ Sắc

43.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,5mm (1,3kg/ xấp)

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A4 1,2mm (1kg/xấp)

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa kiếng A3 1,5mm (2,5kg/ xấp)

131.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 3 lạng

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus F4

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi nhựa Xifu A4

18.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear F4

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây trong cao cấp dày Q 324

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ Kinary A5078

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây Q311

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp 12 ngăn có nút

43.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si - Xanh dương

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Plus A4

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A4

3.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy nhỏ Q310A

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 15cm

12.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đôi A4 simily xanh dương

11.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá VC A4 màu

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá Ngũ Sắc

39.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 174

49.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút My Clear A5

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá Ngũ Sắc

32.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 lò xo VC A4

21.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng A4 10cm

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 3,5cm

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 5cm

39.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng kiếng A4 7cm

42.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 10cm mỏng

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 15cm mỏng

8.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây F4

5.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 20cm mỏng

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây 7cm mỏng

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 3 dây Thảo Linh 20cm

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 4 còng kiếng DK A4 7cm

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa quấn dây A4

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng A3 10cm

81.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A3 7cm

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm vuông

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 5cm

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 5cm 2 mặt si màu

33.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 5cm

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng ABBA F4 7cm 2 mặt si

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A5 7cm dài

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Ageless F4 7cm

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 15cm

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn simily A4 3,5cm

19.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK F4 7cm 2 mặt si

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 15cm

167.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim A4 9cm

59.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim F4 7cm

44.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây gáy lớn Q310B

3.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 10cm

94.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KingJim A4 7cm

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 5cm

81.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingjim ống A4 8cm

92.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar A4 7cm

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 9cm

79.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 10cm 2 mặt PP

79.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm 2 mặt PP

67.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Kingstar F4 7cm

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 5cm

61.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 9cm

77.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo A4 7cm

61.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 2,5cm

14.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 5cm

63.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Xifu A4 3,5cm

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 2,5cm

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 9cm

77.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long A4 3,5cm

22.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5cm

16.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 9cm 1 mặt si

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 5cm 1 mặt si

50.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 5cm 1 mặt si

55.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus A4 7cm 1 mặt si

50.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 9cm 1 mặt si

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si

55.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo F4 9cm

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Sumo 9cm màu

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 9cm 1 mặt si

71.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 1 mặt si

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 5cm 2 mặt si

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 1 mặt si

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 5cm 2 mặt si

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm da trơn

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 9cm 1 mặt si

71.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 1 mặt si

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 5cm 2 mặt si

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng DK A4 7cm 2 mặt si

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long A4 7cm 2 mặt si

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 10cm

119.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 10cm

119.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 7cm

109.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng Thiên Long F4 7cm 2 mặt si

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp có lỗ Kingstar 7cm

109.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Dataking 15cm

158.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 10cm

35.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 15cm

42.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp giấy 20cm

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 10cm

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 20cm

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 25cm

47.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si 7cm

25.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si đúc 20F màu đỏ

65.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 1 kẹp Xifu A4

15.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Cặp tài liệu Deli 5554

68.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Vòng gia cố Suremark

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hộp si Deli 38117

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN F4

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 4 ngăn

62.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa còng KoKuyo F4 7cm

63.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy A4

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4 - có lỗ

7.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa Thiên Long A4 - không lỗ

7.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco simily Kingstar A4

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco nhựa TQ A4

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa acco giấy Plus A4

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4 lạng

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ 4,6 lạng

41.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Plus A4 900gr

134.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Suremark

119.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS02

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 10 lá

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Deli 5037

90.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05

85.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 100 lá VC

49.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 2 kẹp Xifu A4

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01

32.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 20 lá VC

19.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 40 lá VC

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 60 lá VC

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04

72.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nhựa 80 lá VC

44.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 10 màu

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang giấy 12 số màu

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 10 màu

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 12 số màu

9.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái

22.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa phân trang nhựa 31 số

28.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa nút SN01 A4

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách đại M&T loại 1

92.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chặn sách trung M&T loại 1

83.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Deli 906

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút gỗ SM-6051

82.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 179

44.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 192

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 168

35.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 170

47.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 172

47.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 176

49.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 184

50.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút mica Xukiva 199

62.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 1 tầng trượt mica Xukiva 169.1

49.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 2 tầng ráp nhựa Xukiva 182.2

83.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 2 tầng trượt mica Xukiva 169.2

119.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 3 ngăn Xukiva 194

47.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng ráp nhựa Xukiva 182.3

128.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 169.3

165.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 180.3

154.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ 5 tầng ráp nhựa Xukiva 175.5

356.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn

11.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn Xukiva

20.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 1 ngăn xám

24.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ rổ 3 ngăn

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Thiên Long FO - PS01

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp cắm bút Thiên Long FO - PS02

41.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay inox 2 tầng

197.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa lá Thiên Long F4

3.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 - ngang

9.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa hồ sơ là gì?

 

Bìa hồ sơ hay còn gọi tên tiếng Anh là Folder cũng là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong một công ty. Bìa hồ sơ sẽ góp phần kiểm soát giấy tờ, vật dụng, giúp cho công việc được linh hoạt hơn. Vậy nên để mua và chuẩn bị hồ sơ cho công việc là vô cùng quan trọng.

 

Công dụng của bìa hồ sơ

 

Sử dụng chứa những tài liệu quan trọng như: Các bảng kế hoạch, báo cáo, giấy tờ cần thiết để mang đi hoặc trao đổi khi gặp gỡ đối tác khách hàng

Lưu các thông tin cần thiết và quan trọng trong nội bộ công ty: Lưu trữ các dữ liệu từ các bộ phận như kế toán, nhân sự, các loại giấy kí kết,...

Tăng độ linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin và chuyển giao thông tin, giúp chúng ta có thể lưu trữ hồ sơ và giấy tờ theo từng mục (từng bìa) từ đó có thể lưu động hơn trong việc tìm kiếm giấy tờ, chuyển thông tin, giấy tờ cho nhau.

Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về công dụng của các loại bìa hồ sơ tại bài viết Công dụng của từng loại file hồ sơ

 

Cách bảo quản bìa hồ sơ (File hồ sơ)

 

Tránh để dưới nơi có nhiệt độ cao

Không dùng các vật ngọn làm thay đổi hình dạng sản phẩm

Không nên dùng quá giới hạn của sản phẩm

Xem thêm các mẫu file hồ sơ khác hoặc văn phòng phẩm liên hệ ngay An Lộc Việt để được tư vấn hỗ trợ

 

Cách chọn mua sản phẩm trên thị trường

 

Nên mua các thương hiệu được sử dụng nhiều và an toàn trên thị trường.

Các sản phẩm có rõ nguồn gốc.

Tìm đến các nhà phân phối hoặc cửa hàng uy tín để mua được sản phẩm tốt nhất.

Hiện nay An Lộc Việt cũng là công ty cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm như bìa hồ sơ tốt nhất trên thị trường, quý khách hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại đây.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công