MENU

Băng keo - Dao kéo

Băng keo 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong 5P 300 yard

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục 5P 300 yard

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.80yds

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.100yds

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.80yds

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.100yds

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 6P - 80 ya

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 3,5P

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 1,2F

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 2,5F

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 5F

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 2,5 p 9yard

7.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 5 p 9yard

15.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 3,5F.80yds

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 5F.80yds

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo điện

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo dán tiền 3M Scotch Magic

42.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo VP nhỏ N.2001

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2003

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P nhựa

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo C300

15.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P sắt

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo cầm tay 6P

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo sắt cầm tay 7p

22.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo cầm tay nhựa 8p

23.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đồ cắt keo No.2005

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2002

32.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2004

39.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo DH 500

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo học sinh K1

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo VP nhỏ đồi mồi S120

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo trung S180-S183-S008

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo hoa hồng loại 1

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo F.200

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo trung 185A

10.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo Deli 6009

16.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo F.100 (S100)

15.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K19/9008

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo đồi mồi lớn S.109

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K20

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo deli 6010

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn Nguyễn Đình( size 10 inch)

54.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy nhỏ TQ 804

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn TQ 803

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy deli nhỏ 2054

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy trung SDI 0404

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy Deli 2031

14.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn SDI 0423

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn SDI 0426

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy Deli 2043

34.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao trung SDI 1403

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn SDI 1404

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao deli lớn

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao deli nhỏ

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao nhỏ UNC

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn UNC

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A4 (gỗ)

160.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A3 (gỗ)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A4 (mica)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A3 (mica)

170.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô đông đô

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bóng 310*200*25mic

187.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bóng 330*200*25mic

196.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 50cm 17mic (nặng 3,2kg - lõi 1kg)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng mờ 330*200*25mic

196.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng mờ 310*200*25mic

194.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 40cm 17mic (nặng 1kg4 lõi 240gr)

93.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo Win 15cm

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 20cm

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 50cm

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 30cm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Kewen 20cm

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Kewen 30cm

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 20cm

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 30cm

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica 50cm

11.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 20cm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 30cm

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 15cm

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 50cm

15.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar ( Junxo) 3m

15.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar ( Junxo) 5m

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar ( Junxo) 7,5m

38.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Quốc Toàn (chai 30ml)

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Thiên Long G08

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước deli 50ml (7302)

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Queen

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô Hàn Quốc

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé GL-101

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé gl-201

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ gạo

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A4 kim loại Suremark

399.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo sữa ATM

42.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót cắt giấy khổ A3

310.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo 502 Hoàng Quyên

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo 502 Thuận Phong

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo 3001 30cm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo 2001 20cm

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Đông Đô (chai 30ml)

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 3,5P

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 5P

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 2,5 p 9yard

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 5 p 9yard

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 1,2F

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 2,5F

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 5F

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo - hồ dán

Công dụng

Băng keo - hồ dán đều là những loại văn phòng phẩm rất phổ biến và có tính hữu dụng cao, dùng để kết dính hay cố định các vật dụng khác.

Phân loại

Băng keo: băng keo trong, băng keo giấy, băng keo hai mặt, băng keo xốp, băng keo simily, băng keo vải,...

Hồ dán: hồ nước, hồ khô, keo sữa,...

Cách bảo quản băng keo

- Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, chất lỏng.

- Tránh để giấy những nơi ẩm thấp hay nơi gần nguồn nước.

- Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ ẩm: 55 ~ 95% RH,

- Băng dính nên được bảo quản trong thùng carton cứng

 

Dao kéo

Công dụng

Dao kéo với công dụng chính dùng để cắt đồ vật như giấy, bìa các tông, lá kim loại, nhựa mỏng, cao su, vải, sợi dây thừng và dây điện,...

Phân loại

Dao kéo: kéo, dao rọc giấy và lưỡi dao với các kích cỡ khác nhau.

Các vật dụng cắt thông dụng: đồ cắt băng keo, bàn cắt giấy.

 

Những lí do bạn nên chọn mua băng keo - dao kéo tại An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công