MENU

Băng keo - Dao kéo

Băng keo 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo trong OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vàng đục OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 6P - 80 ya

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 3,5P

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 1,2F

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 2,5F

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo 2 mặt 5F

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 2,5 p 9yard

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo xốp 5 p 9yard

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 3,5F.80yds

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo màu OPP 5F.80yds

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo điện

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng keo dán tiền 3M Scotch Magic

42.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo VP nhỏ N.2001

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2003

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P nhựa

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo C300

15.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo cầm tay 5P sắt

16.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo cầm tay 6P

19.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo sắt cầm tay 7p

22.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo cầm tay nhựa 8p

23.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đồ cắt keo No.2005

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2002

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt băng keo N.2004

37.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Cắt keo DH 500

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo học sinh K1

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo VP nhỏ đồi mồi S120

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo hoa hồng loại 1

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo trung S180-S183-S008

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo trung 185A

10.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo F.200

16.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo Deli 6009

16.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo F.100 (S100)

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K19

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo đồi mồi lớn S.109

17.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn K20

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo deli 6010

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kéo lớn Nguyễn Đình( size 10 inch)

54.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy nhỏ TQ 804

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn TQ 803

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy deli nhỏ 2054

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy trung SDI 0404

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy Deli 2031

14.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn SDI 0423

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy lớn SDI 0426

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Dao rọc giấy Deli 2043

34.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao trung SDI 1403

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao nhỏ UNC

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao deli nhỏ

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn SDI 1404

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao deli lớn

20.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Lưỡi dao lớn UNC

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A4 (gỗ)

160.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A3 (gỗ)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A4 (mica)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn cắt giấy A3 (mica)

170.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô đông đô

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé GL-101

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô bến nghé gl-201

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo Win 15cm

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 20cm

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Kewen 20cm

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 30cm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Kewen 30cm

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 20cm

4.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica Queen 30cm

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 15cm

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 20cm

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ mica 50cm

11.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 30cm

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ dẻo WinQ 50cm

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kẻ sắt 50cm

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar 3m

15.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar 5m

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước kéo Gstar 7,5m

38.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Quốc Toàn (chai 30ml)

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Thiên Long G08

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước deli 50ml (7302)

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Queen

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ khô Hàn Quốc

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ gạo

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo sữa ATM

42.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 40cm 17mic (nặng 1kg4 lõi 240gr)

93.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng PE 50cm 17mic (nặng 3,2kg - lõi 1kg)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo 3001 30cm

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Thước dẻo 2001 20cm

2.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Hồ nước Đông Đô (chai 30ml)

2.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vải 4,8P

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 3,5P

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính màu OPP 5P

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 2,5 p 9yard

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính xốp 5 p 9yard

14.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 1,2F

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 2,5F

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính giấy 5F

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 1,2F

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 2,5F

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2 mặt 5F

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,8F trong VP vòng nhỏ

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 1,2F trong vòng lớn 80yds

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính 2,5F trong vòng lớn 80yds

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính vàng đục OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.100yds

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính trong OPP 5F.80yds

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 3,5P

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng dính simily 5P

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh văn phòng phầm, công ty TNHH MTV AN LỘC VIỆT đang là một đơn vị hàng đầu tại thành phố hồ chí minh cung cấp giải pháp mua sắm văn phòng phẩm tiện lợi, nhanh chống và cạnh tranh cho khách hàng là quý công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt có chính sách hỗ trợ cho khách hàng tại tất cả các tỉnh thành có nhu cầu mua và sử dụng văn phòng phẩm.

 

Làm sao chọn mua các loại văn phòng phầm chuyên dụng như Bấm kim - Kim kẹp đúng chất lượng và đúng giá hãy liên hệ với chúng tôi, với tiêu chí mang đến cho bạn sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất cùng thái độ phục vụ tận tình nhất.

 

Quý khách hàng có thể chon mua tất cả văn phòng phẩm thông các nhóm sản phẩm bên dưới của chúng tôi gồm có :

Giấy các loại

 

    Giấy in photo

    Giấy in liên tục

    Giấy note giấy phân trang

    Giấy Bìa - Giấy than - Decal

File Hồ sơ

 

     Bìa lá - Bìa kiếng - Trình ký

     Bìa còng - Bìa hộp - Bìa ba dây

     Bìa nhiều lá - Phân trang - Lỗ

     Kệ rỗ - Mica - Hộp cắm viết

Sổ Tập

 

    Sổ các loại

    Sổ namecard

    Tập vở - Bao thư

    Sổ xuất nhập - Thu chi

Bút Mực

 

    Bút bi - Bút gel

    Lông bảng - L.dầu - Dạ quang

    Bút xóa - Gôm tẩy

    Bút chì - Chuốt chì

    Mực dấu - Long dầu - Hộp dấu

Bấm Kim - Kim Kẹp

 

    Bấm kim - Bấm lỗ - Gỡ Kim

    Kim bấm - Kim kẹp

Kẹp Bướm - Dây Đeo

 

    Acco - kẹp bướm - Gáy lò xo

    Dây đeo - Bảng tên

Băng Keo - Dao kéo

 

     Băng keo - Keo khô

     Dao - Kéo

     Cắt keo - Thước - Bàn cắt giấy

Thiết Bị Văn Phòng

 

     Máy tính cầm tay

     Ruy băng - Flilm

     Pin - CD DVD - USB - Chuột

 

Nhu Yếu Phẩm

 

Bảo Hộ Lao Động

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công