MENU

Thiết bị văn phòng

Miếng lót chuột Logitech 20x24cm

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio FX 570 VN Plus chính hãng

504.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX - 12B -BK chính hãng

358.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn Compact Philips 18W 3U

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ Deli E7823

14.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,35m x 0,5m

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Ritek

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm mặt cười

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 8GB Toshiba

102.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A con Ó

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Toshiba

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin rời hộp xanh

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Toshiba

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Toshiba

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D con Ó

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A con Ó

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền AG10

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Camelion

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Camelion

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin rời hộp xanh

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Panasonic

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin vỉ

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin vỉ

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Energizer chính hãng

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Energizer chính hãng

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

27.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Energizer

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Energizer

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền Camelion CR2450

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Maxell

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Golite

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Energizer

43.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - Hộp xanh 10 cái

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

600 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông nhựa

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông đen

4.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa sò nhựa

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp đỏ 10 cái

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 16GB Toshiba

119.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuột quang Genius

73.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột quang

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn phím Genius có dây USB

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DX-12B chính hãng

259.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DJ-120D plus

372.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX-120B chính hãng

271.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Thiên Long Flexio Cal-01S

116.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LC 403TV chính hãng

113.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio HL-122TV chính hãng

265.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DX-120B chính hãng

278.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX 12B chính hãng

236.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 16B

436.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MJ-120D Plus

246.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio JF-120FM

378.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MX-12B chính hãng

161.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MX-120B chính hãng

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn trái ớt loại nhỏ

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn Compact Philips 11W 7E

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ để sách báo inox

206.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DF 120 FM chính hãng

366.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính LD 403 thường

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 9933

123.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 40 TS - 14 số

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 120 L - 12 số

85.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính M - 28

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,3m x 0,4m

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,4m x 0,6m

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,5m x 0,7m

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 0,8m

71.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 1,0m

91.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,7m x 1,0m

99.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1m

107.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1,2m

124.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,5m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,4m

243.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,5m

256.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,8m

303.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m có chân

945.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m (có chân)

1.147.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m

405.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,4m x 1,4m

414.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 0,6m

75.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,4m x 0,6m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 0,6m

442.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m

556.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,0m x 1,2m

828.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,2m

1.912.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,4m

1.992.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ nhỏ

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ lớn

26.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm dẻo dạng tấm khổ a4

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 310

39.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Lucky ERC 38

19.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 680

81.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 2190 - 30m

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 2170-2180-2080 - 35m

66.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng Mực ERC-05

32.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 680-630-670 - 9m

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 590-890 - 14m

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 300-580-800 - 12m

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ300-400

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ2170-2180-2070-2080

140.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng tay cầm

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ310

57.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ300-400

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ2170-2180-2080

163.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax Panasonic KX-FA 57E chính hãng

118.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 52

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 136

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 134

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 57E - 60m

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 55A - 50m

53.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 54E - 30m

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-15CR (150m)

106.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-9CR (70m)

59.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-3CR (30m)

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-302 (77m)

52.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-202 (137m)

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Canon TR-177 (50m)

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo nhỏ

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo lớn

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng nhỏ

1.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng lớn

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy đóng gáy lò xo Deli 3872

1.500.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cây ghim giấy

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đèn pin lớn

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ghế Cao 812

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bộ chia sẻ máy DTECH DT

232.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu Lioa

157.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chổi quét vi tính

29.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 14B

367.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin sạc 3A Camelion 1,2V

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin rời hộp đỏ

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền Camelion LR44

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bình mực in cho máy canon MF 3010

222.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo Silicon Apollo

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2m

1.470.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ mica A5 đứng

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m có chân

1.130.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cmx65m

385.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cmx65m

270.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền AG13

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng bút lông Xukiva

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin C Maxell

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 27A Camelion

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal đĩa CD

45.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng ghim nhung 1m x 1m

608.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay nhựa 3 tầng Deli - 9217

186.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bitis mỏng

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng TP A4 5cm

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in label DK 22205 Brother QL 720 NW

494.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót cắt giấy Suremark A2

477.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,5m x 1,25m có chân

945.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m bo góc

245.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa Nhựa 18cm

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in bơm lại

140.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m có chân

1.147.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng MIC 100 viên

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng MIC 10 viên

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu MIC 100 viên

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn A1 100gsm 5Kg

180.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu MIC 10 viên

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in Canon 326 chính hãng

1.680.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Điện thoại bàn Panasonic KX TS500

261.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Chân bảng từ 0,8m x 1,2m

530.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phân loại thiết bị văn phòng

An Lộc Việt hiện đang phân phối các loại thiết bị sử dụng phổ biến trong văn phòng bao gồm các danh mục sản phẩm chính như sau:

- Máy tính cầm tay

- Ruy băng - film fax

- Pin - CD DVD - USB - Chuột

Và các mặt hàng văn phòng thông dụng khác như bảng từ, bảng mica, súng bắn keo, nam châm,..

Hiện nay, nhu cầu trang bị cho văn phòng làm việc các vật dụng văn phòng phẩm đang ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị văn phòng sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề rất được quan tâm. Để tìm ra được những giải pháp tối ưu cho việc sử dụng văn phòng phẩm, mời các bạn cùng tham khảo bài viết Làm sao để mua văn phòng phẩm đúng nhu cầu không gây lãng phí

Những lí do bạn nên chọn mua các loại bấm kim - kim kẹp tại văn phòng phẩm An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp. 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công