MENU

Thiết bị văn phòng

Pin đại con Ó

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin tiểu AA con Ó

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A - Toshiba

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A - Toshiba

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Toshiba

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Maxell - Loại 1

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin máy tính AG10-AG13

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3a camelion

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Camelion

18.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic

2.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Pana

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin vỉ - loại 1

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin vỉ - loại 1

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

27.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A ENERGIZER (chính hãng)

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A - Energizer

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A - Energizer

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt (Pin Golite)

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Energizer

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD trắng Maxell hộp rời

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - hộp xanh hộp 10 đĩa

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Ritek

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

600 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông đen

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông nhựa

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa sò nhựa

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD trắng Maxell hộp rời

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD hộp đỏ - loại 1

14.200 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 8G Toshiba

140.000 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 16G Toshiba

170.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuột quang máy tính Mitsumi có dây USB

33.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuột quang Genius

76.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột quang

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột logitech nhỏ

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn phím Genius có dây USB

130.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính casio FX 570 VN Plus (chính hãng)

474.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DS 480

108.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính casio DJ-120D plus

351.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LC 403TV chính hãng

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio HL-122TV chính hãng

270.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX 12B chính hãng

230.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 16B

417.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 14B

372.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LD 403 tốt

103.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MJ-120D plus

231.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio JF-120BM

314.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio MX - 12B (MZ-12S)

141.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Cây kẹp phấn

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio MX - 120B (chính hãng)

172.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DF 120 MS(120BM) (chính hãng)

355.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS-20TV

88.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính DS-3018

109.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính CA-911

90.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 20LA - 12 số

79.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính DF 120TV

107.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính FX 570 ES (dùng tính cho HS-SV)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính FX 570 VN Plus

210.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính LD 403 thường

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 8818

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 9933

114.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 40 TS (40V) - 14 số

105.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính HL -122 L - 12 số

71.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 120 L - 12 số

75.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính M - 28

54.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,3m x 0,4m

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,35m x 0,5m

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,4m x 0,6m

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,5m x 0,7m

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 0,8m

71.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 1,0m

91.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,7m x 1,0m

99.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1m

107.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1,2m

124.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,5m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,4m

239.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,5m

255.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,8m

303.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1.2x1.6m (Có chân)

945.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m (có chân)

1.147.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m

398.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,4m x 1,4m

414.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,4m x 0,6m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m

685.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,0m x 1,2m

828.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 1,4m

1.147.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 1,5m

1.322.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 1,6m

1.402.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 1,8m

1.482.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2m

1.673.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,2m

1.912.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,4m

1.992.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ nhỏ

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ lớn

35.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm mặt cười

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm dẻo dạng tấm khổ a4

22.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 310

39.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 680

81.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 2190 (30m)

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 2170-2180-2080 (35m)

66.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 2090-2190-2175 (25m)

61.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 680-630-670 (9m)

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 590-890 (14m)

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 300-580-800 (12m)

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ300/400

134.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng LQ 2170/2180/2070/2080

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng LQ 310 Fullmark

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Fullmark LQ300/400

47.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Fullmark LQ2170/2180/2080

163.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax Panasonic KX-FA 57E chính hãng

118.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 52

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 136

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 134

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 57E (60m)

45.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 55A (50m)

53.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 54E (30m)

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-15CR (150m)

106.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-9CR (70m)

59.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-3CR (30m)

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-302 (77m)

52.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-202 (137m)

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Canon TR-177 (50m)

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo nhỏ

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo lớn

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng nhỏ

1.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng lớn

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung Deli

10.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy đóng gáy lò xo Deli 3872

1.563.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Thẻ mực trodat 4911

36.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Đèn pin cỡ lớn

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ghế Cao 812

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bộ chia sẻ máy DTECH DT

232.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ổ cắm điện Lioa

157.000 đ
Cho vào giỏ hàng

" Bảng ghim nhung 1m*1m "

528.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao thư trắng 12*22cm DL 100 gsm có keo

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn A1 ĐL 100 - 5 Kg

180.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in HP 83A

1.500.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in Canon 326 chính hãng

1.680.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Điện thoại bàn Panasonic KX TS500

255.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phân loại thiết bị văn phòng

An Lộc Việt hiện đang phân phối các loại thiết bị sử dụng phổ biến trong văn phòng bao gồm các danh mục sản phẩm chính như sau:

- Máy tính cầm tay

- Ruy băng - film fax

- Pin - CD DVD - USB - Chuột

Và các mặt hàng văn phòng thông dụng khác như bảng từ, bảng mica, súng bắn keo, nam châm,..

Hiện nay, nhu cầu trang bị cho văn phòng làm việc các vật dụng văn phòng phẩm đang ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị văn phòng sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề rất được quan tâm. Để tìm ra được những giải pháp tối ưu cho việc sử dụng văn phòng phẩm, mời các bạn cùng tham khảo bài viết Làm sao để mua văn phòng phẩm đúng nhu cầu không gây lãng phí

Những lí do bạn nên chọn mua các loại bấm kim - kim kẹp tại An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công