MENU

Thiết bị văn phòng

Pin máy tính Maxell LR44

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền AG13

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền AG10

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Maxell

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Energizer

6.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Maxell

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột Logitech 20x24cm

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio FX 570 VN Plus chính hãng

611.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX - 12B -BK chính hãng

404.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn Compact Philips 18W 3U

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ Deli E7823

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,35m x 0,5m

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Ritek

5.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm mặt cười

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 8GB Toshiba

107.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A con Ó

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Toshiba

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin rời hộp xanh

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Toshiba

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Toshiba

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D con Ó

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A con Ó

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Camelion

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Camelion - cặp

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin rời hộp đen

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Panasonic

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

9.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

11.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin vỉ

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin vỉ

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Energizer chính hãng

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Energizer chính hãng

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

27.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Energizer

6.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền Camelion CR2450

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Maxell

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Golite

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Energizer

56.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - Hộp xanh 10 cái

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell

7.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

800 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa sò nhựa

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp tròn 10 cái

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp đỏ 10 cái

19.600 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 16GB Toshiba

121.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuột quang Genius

83.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột quang

34.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn phím Genius có dây USB KB-117

154.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DX-12B chính hãng

283.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DJ-120D plus

398.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX-120B chính hãng

299.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Thiên Long Flexio Cal-01S

131.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LC 403TV chính hãng

109.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio HL-122TV chính hãng

297.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DX-120B chính hãng

313.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX 12B chính hãng

259.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 16B

497.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MJ-120D Plus

272.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio JF-120FM

332.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MX-12B chính hãng

174.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MX-120B chính hãng

200.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn trái ớt loại nhỏ

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn Compact Philips 11W 7E

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ để sách báo inox

206.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DF 120 FM chính hãng

361.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính LD 403 thường

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 9933

138.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 40 TS - 14 số

116.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 120 L - 12 số

89.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính M - 28

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,4m x 0,6m

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,5m x 0,7m

72.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 0,8m

87.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 1,0m

101.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,7m x 1,0m

123.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1m

130.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1,2m

138.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m

236.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,5m

390.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 2m

529.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,4m

348.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,5m

390.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m

418.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,8m

459.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m có chân

1.153.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m (có chân)

1.306.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m

529.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m

585.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,4m x 1,4m

678.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,4m x 0,6m

177.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 0,6m

557.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m

696.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,0m x 1,2m

905.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,4m

1.950.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ nhỏ (10 viên/ bịch)

20.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ lớn (10 viên/ bịch)

31.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm dẻo dạng tấm khổ a4

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 310

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Lucky ERC 38

34.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 2170-2180-2080 - 35m

87.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng Mực ERC-05

35.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 680-630-670 - 9m

52.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 590-890 - 14m

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ 300-580-800 - 12m

36.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Epson LQ300-400 CH- S015506

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ2170-2180-2070-2080

140.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng tay cầm

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ310

57.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ300-400

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Băng mực Fullmark LQ2170-2180-2080

163.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 57E - 60m

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo nhỏ

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo lớn

55.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng nhỏ

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng lớn

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy đóng gáy lò xo Deli 3872

1.558.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Cây ghim giấy

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đèn pin lớn

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ghế Cao 812

66.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu Lioa 6D52N

205.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Chổi quét vi tính

29.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 14B

432.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin sạc 3A Camelion 1,2V

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin rời hộp đỏ

3.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đồng tiền Camelion LR44

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bình mực in cho máy canon MF 3010

222.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo Silicon Apollo

94.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2m

1.811.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m có chân

1.295.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai 45cmx65m

390.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cmx65m

270.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng bút lông Xukiva

12.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 27A Camelion

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung

6.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng ghim nhung 1m x 1m

668.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay nhựa 3 tầng Deli - 9217

202.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bitis mỏng

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in label DK 22205 Brother QL 720 NW

494.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,5m x 1,25m có chân

1.084.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa Nhựa 18cm

35.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m có chân

1.376.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng MIC 100 viên

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng MIC 10 viên

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu MIC 100 viên

43.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn A1 100gsm 5Kg

180.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu MIC 10 viên

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Điện thoại bàn Panasonic KX TS500

328.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Chân bảng từ 0,8m x 1,2m

560.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phân loại thiết bị văn phòng phẩm thông dụng hiện nay

An Lộc Việt hiện đang phân phối các loại thiết bị sử dụng phổ biến trong văn phòng bao gồm các danh mục sản phẩm chính như sau:

- Máy tính cầm tay

- Ruy băng - film fax

- Pin - CD DVD - USB - Chuột

Và các mặt hàng văn phòng phẩm thông dụng khác như bảng từ, bảng mica, súng bắn keo, nam châm,..

Hiện nay, nhu cầu trang bị cho văn phòng làm việc các vật dụng văn phòng phẩm đang ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị văn phòng sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề rất được quan tâm. Để tìm ra được những giải pháp tối ưu cho việc sử dụng văn phòng phẩm, mời các bạn cùng tham khảo thêm các thông tin bên dưới

Lưu ý khi mua, sử dụng thiết bị văn phòng phẩm không gây lãng phí


Dùng sản phẩm phổ thông


Khi mua thiết bị vpp thay vì lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng, người dùng có thể mua các sản phẩm đến từ thương hiệu phổ thông. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giá rẻ mà chất lượng không hề kém cạnh so với thương hiệu lớn. Do vậy, việc lựa chọn sản phẩm phổ thông với những thiết bị văn phòng không quan trọng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.


Mua sắm online


Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử thì việc mua sắm online đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, khi mua sắm online khách hàng còn có thể cập nhật các chương trình khuyến mãi, ưu đãi về giá của nhà phân phối một cách nhanh chóng.

Hình thức đặt hàng online tiện lợi cho Quý khách hàng
Hình thức đặt hàng online tiện lợi cho Quý khách hàngNgoài ra, khi mua sắm online người mua có thể dễ dàng so sánh mức giá giữa các nhà cung cấp khác nhau. Từ đó, Quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình cửa hàng có mức giá phù hợp nhất.


Mua số lượng lớn


Mỗi cá nhân, tổ chức nên lập danh sách, thống kê số lượng những thiết bị văn phòng cần thiết trước khi mua. Ngoài ra, bổ sung những mặt hàng văn phòng phẩm sử dụng gần hết cũng là một cách tăng số lượng sản phẩm. Bởi vì khi đặt hàng với số lượng lớn Quý khách hàng có thể nhận mức ưu đãi về giá hấp dẫn từ nhà phân phối.
Hơn thế nữa, khi đặt một đơn hàng lớn khách hàng sẽ hạn chế những đơn hàng nhỏ lẻ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân, tổ chức sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển, thời gian cho mình.


Tái sử dụng


Trong quá trình sử dụng thiết bị văn phòng phẩm chắc chắn sẽ có những sản phẩm đã được sử dụng hết nhưng vẫn có thể tận dụng cho mục đích khác. Việc tận dụng sản phẩm tái không chỉ chỉ góp phần làm hạn chế rác thải nhựa ra bên ngoài môi trường mà còn giúp giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp.


Quản lý thiết bị


Để các thiết bị văn phòng được sử dụng đúng mục đích và không bị lãng phí thì mỗi tổ chức, doanh nghiệp cần có người quản lý. Họ sẽ có nhiệm vụ phân bố thiết bị văn phòng một cách hợp lý. Và thường xuyên cập nhật số lượng thiết bị vpp tồn kho để thu mua kịp thời không làm ảnh hưởng, gián đoạn công việc của nhân viên.


Tại sao nên mua thiết bị văn phòng tại Công ty TNHH An Lộc Việt


Mặt hàng đa dạng


Hiện tại, An Lộc Việt có đến 4.650 sản phẩm, dịch vụ văn phòng phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Với mặt hàng đa dạng An Lộc Việt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng từ dễ tính đến những người khó tính nhất.

Sản phẩm với nhiều mẫu mã đa dạng và xuất xứ rõ ràng
Sản phẩm với nhiều mẫu mã đa dạng và xuất xứ rõ ràng

 


Sản phẩm có xuất xứ rõ ràng

 

Tại An Lộc Việt xuất xứ, chất lượng sản phẩm luôn là những yếu tố được đề cao. Các sản phẩm của công ty đều đến từ những nhà sản xuất nổi tiếng trên thị trường như Bến Nghé, Thiên Long, Casio, Hồng Hà,... Hơn thế nữa, các mặt hàng tại An Lộc Việt đều được nhập trực tiếp, không thông qua trung gian nên mức giá rất phải chăng.


Chính sách hậu mãi tốt


Đối với những Quý khách hàng đã mua thiết bị văn phòng tại An Lộc Việt sẽ luôn được đảm bảo chăm sóc, bảo hành theo đúng như quy định nhà sản xuất. Ngoài ra, đối với những sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sử dụng thì sẽ được tư vấn, hỗ trợ sửa chữa một cách tận tính.

 

>>Tham khảo thêm thông tin về Công ty cung cấp văn phòng phẩm An Lộc Việt


Bảng báo giá chi tiết theo danh mục thiết bị văn phòng giá rẻ tại An Lộc Việt

 

Các dòng máy tính Casio

Ruy băng

Pin -CVD

Thiết bị văn phòng khác

 

Bên trên là những chia sẻ của chúng tôi về thiết bị văn phòng. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về giá cả của thiết bị văn phòng tại An Lộc Việt, liên hệ ngay với chúng tôi qua:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV An Việt Lộc
Giấy phép ĐKKD số 0312228962 được cấp bởi Sở KH-ĐT tp. Hồ Chí Minh vào ngày 09 tháng 04 năm 2013.
Địa chỉ trụ sở văn phòng giao dịch: 30 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Website: www.anlocviet.vn

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công