MENU

Thiết bị văn phòng

Chuột quang không dây Logitech M170

295.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin tiểu AA con Ó

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A - Toshiba

2.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A - Toshiba

3.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Maxell

2.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Toshiba

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại con Ó

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin tiểu 3A con Ó

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin máy tính AG10-AG13

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3a camelion

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Camelion

22.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin trung C Panasonic

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin đại D Panasonic

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Pana

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A Panasonic - Pin vỉ - loại 1

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A Panasonic - Pin vỉ - loại 1

13.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

27.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A ENERGIZER (chính hãng)

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A ENERGIZER (chính hãng)

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 3A - Energizer

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 2A - Energizer

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin Camelion (CR2450)

37.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt (Pin Golite)

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Energizer

43.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD trắng Maxell hộp rời

16.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell - hộp xanh hộp 10 đĩa

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Maxell

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa CD Ritek

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông đen

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa sò nhựa

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Vỏ đĩa vuông nhựa

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bao xốp CD

600 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD Maxell - Hộp tròn 10 cái

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa DVD hộp đỏ - loại 1

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 8G Toshiba

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 16G Toshiba

128.500 đ
Cho vào giỏ hàng

USB 32G 3.0 KINGSTON

218.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chuột quang Genius

81.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột quang

24.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Miếng lót chuột logitech nhỏ

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn phím Genius có dây USB

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính casio FX 570 VN Plus (chính hãng)

474.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DS 480

108.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính casio DJ-120D plus

353.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LC 403TV chính hãng

112.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio HL-122TV chính hãng

270.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio AX 12B chính hãng

233.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 16B

425.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio LD 403 tốt

103.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio MJ-120D plus

231.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio JF-120BM ( JF-120FM)

328.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio MX - 12B (MZ-12S)

158.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Cây kẹp phấn

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn trái ớt loại nhỏ

5.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy Casio MX - 120B (chính hãng)

174.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn compact Philips 11W 7E

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ để sách báo inox

206.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DF 120 MS(120BM) (chính hãng)

360.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bóng đèn compact Philips 18W 3U

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính DS-3018

109.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính CA-911

90.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 20LA - 12 số

79.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính DF 120TV

107.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính FX 570 ES (dùng tính cho HS-SV)

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính FX 570 VN Plus

210.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính LD 403 thường

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 8818

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính 9933

114.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 40 TS (40V) - 14 số

105.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính HL -122 L - 12 số

71.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính JS - 120 L - 12 số

75.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính M - 28

54.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,3m x 0,4m

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,35m x 0,5m

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,4m x 0,6m

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,5m x 0,7m

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 0,8m

71.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,6m x 1,0m

91.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,7m x 1,0m

99.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1m

107.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 0,8m x 1,2m

124.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,5m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,4m

243.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,5m

256.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,6m

271.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 1,8m

303.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1.2x1.6m (Có chân)

945.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m (có chân)

1.147.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2m

351.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,2m x 2,4m

405.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1,4m x 1,4m

414.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,4m x 0,6m

178.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0,8m x 1,2m

556.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,0m x 1,2m

828.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,2m

1.912.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2,4m

1.992.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ nhỏ

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ Deli

14.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm bảng từ lớn

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm nhỏ 2012

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm mặt cười

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Nam châm dẻo dạng tấm khổ a4

22.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 310

39.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Lucky ERC 38

19.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 680

81.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 2190 (30m)

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 2170-2180-2080 (35m)

66.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy Băng ERC-05

32.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 680-630-670 (9m)

50.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 590-890 (14m)

51.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ 300-580-800 (12m)

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Epson LQ300/400

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng LQ 2170/2180/2070/2080

140.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng tay cầm

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng LQ 310 Fullmark

52.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Fullmark LQ300/400

46.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Ruy băng Fullmark LQ2170/2180/2080

163.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax Panasonic KX-FA 57E chính hãng

118.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 52

36.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 136

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film Fax Panasonic KX-FA 134

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 57E (60m)

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 55A (50m)

53.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Panasonic KX-FA 54E (30m)

45.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-15CR (150m)

106.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9 Volt Maxell - Loại 1

12.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-9CR (70m)

59.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Sharp FO-3CR (30m)

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-302 (77m)

52.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Brother PC-202 (137m)

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Film fax cho máy Canon TR-177 (50m)

43.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo nhỏ

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Súng bắn keo lớn

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng nhỏ

1.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo súng lớn

2.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung Deli nhựa

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy đóng gáy lò xo Deli 3872

1.563.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Cây ghim giấy

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Đèn pin cỡ lớn

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Ghế Cao 812

53.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Ổ cắm điện Lioa 6 ổ 3D3S 5m

102.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bộ chia sẻ máy DTECH DT

232.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu

157.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chổi quét vi tính

32.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio GX 14B

347.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bàn phím logitech K120

164.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin sạt 3A Camelion 1,2V ( 2 viên/vĩ)

101.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giỏ chữ nhật (77,8x49,6x45,8cm)

341.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin Camelion LR44

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bình mực in cho máy canon MF 3010

222.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Keo Silicon Apollo

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 1,2m x 2m

1.470.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin vuông 9V Genuine

6.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng đề thi

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng bài thi

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kệ mica A5 đứng

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng từ 0.8x1.2m có chân

1.130.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai (45cm*65m)

385.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Màng bọc thực phẩm Kokusai (30cm*65m)

270.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Lau bảng bút lông Xukiva

9.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin C Maxell

6.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 27A Camelion

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Pin 23A Camelion

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal đĩa CD

45.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy tính Casio DX-12B

258.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung

4.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng ghim nhung 1m*1m

608.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bitis mỏng

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Khay nhựa 3 tầng Deli - 9217

177.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 2 còng kiếng 5F - A4 Thành Phát

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in label DK 22205 brother QL 720 NW

494.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói quà

4.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica 1m x 1,2m ( bo góc)

245.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Đĩa Nhựa 18cm

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp mực in bơm lại

140.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng mica ( 1,20 x 2,40m) có chân

1.147.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng mic không bụi 100V

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn trắng mic không bụi 10V

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu mic không bụi 100V

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn A1 ĐL 100 - 5 Kg

180.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phấn màu mic không bụi 10V

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực in Canon 326 chính hãng

1.680.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Điện thoại bàn Panasonic KX TS500

255.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Chân bảng từ (0,8mx1,2m)

530.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bút nước M&G 02376

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Phân loại thiết bị văn phòng

An Lộc Việt hiện đang phân phối các loại thiết bị sử dụng phổ biến trong văn phòng bao gồm các danh mục sản phẩm chính như sau:

- Máy tính cầm tay

- Ruy băng - film fax

- Pin - CD DVD - USB - Chuột

Và các mặt hàng văn phòng thông dụng khác như bảng từ, bảng mica, súng bắn keo, nam châm,..

Hiện nay, nhu cầu trang bị cho văn phòng làm việc các vật dụng văn phòng phẩm đang ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị văn phòng sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề rất được quan tâm. Để tìm ra được những giải pháp tối ưu cho việc sử dụng văn phòng phẩm, mời các bạn cùng tham khảo bài viết Làm sao để mua văn phòng phẩm đúng nhu cầu không gây lãng phí

Những lí do bạn nên chọn mua các loại bấm kim - kim kẹp tại An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

 
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công