Bấm kim - Kim kẹp

Máy bấm kim inox Gstar 902 số 10

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim nhựa Gstar 910 số 10

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim W.Trio số 10 5270

16.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 10 Plus

25.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 10 SDI

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim cán dài KWTrio 5900

150.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA

169.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA

261.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Gstar 957

31.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Eagle 837

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng