MENU

Bấm kim - Kim kẹp

Máy bấm kim inox Gstar 902 số 10

12.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim nhựa Gstar 910 số 10

16.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim W.Trio số 10 5270

19.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 10 SDI

19.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim Kwtrio 5109

22.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim Kwtrio 5109t

24.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 10 Wtrio Pollex 5106

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 10 Plus

26.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Gỡ kim Kwtrio 508B

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim số 3 xoay Deli 0414

52.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Dập 4 lỗ 999D

117.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim Eagle 9628

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Kw.Trio 9670 (70 tờ)

228.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Kw.Trio 978 (30 tờ)

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim số 3 - 206A Eagle

40.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm kim số 3 - 206

37.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Mực bấm giá

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm giá Motex không nắp

54.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kiềm gỡ kim Eagle

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm giá Motex có nắp

66.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy bấm giá màu Saiko

31.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy bấm giá trắng Saiko

23.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số 3 Eagle 207

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Gỡ kim UNC

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Gỡ kim Eagle

6.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ W.Trio 952 (150 tờ)

965.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ W.Trio 9670 (70 tờ) chính hãng

308.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ W.Trio 978 (30 tờ) chính hãng

95.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ W.Trio 912 chính hãng

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Eagle 837

36.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Gstar 957

33.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA

261.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA

169.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Máy bấm kim cán dài KWTrio 5900

150.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bấm lỗ Kw.Trio 933

1.500.000 đ
Cho vào giỏ hàng
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công