File hồ sơ

Bìa lá A4 màu VC

1.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Túi đựng hồ sơ 2 ngăn D117

9.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình kí mica A4 DataKing - loại ngang

39.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa 40 lá (82V09 Plus)

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang

9.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa quấn dây xi măng F4

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa treo Suremark

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn màu (xanh lá, đỏ)

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Trình ký đơn simily F4

11.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cây trong cao cấp dày Q 324

4.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa trình ký đơn gỗ MDF

23.100 đ
Cho vào giỏ hàng