MENU

Giấy các loại

Giấy A4 BLC 70 gsm

57.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bãi bằng vàng

44.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Viva 70 gsm

60.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 70 gsm

50.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 80 gsm

55.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 68 gsm

58.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Delight 70 gsm

60.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 70 gsm

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 80 gsm

83.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 100 gsm

114.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Quality 70 gsm

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 70 gsm

68.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 80 gsm

79.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 70 gsm

71.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 80 gsm

85.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 70 gsm

69.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 80 gsm

78.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm

55.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm

63.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 70 gsm

68.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Supreme 70 gsm

137.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 80 gsm

77.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 70 gsm

100.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 80 gsm

110.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 70 gsm

140.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 80 gsm

167.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 70 gsm

143.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 80 gsm

170.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 70 gsm

25.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 80 gsm

28.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Double A 70 gsm

36.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 IK Plus 70 gsm

34.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 PaperOne 70 gsm

37.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Supreme 70 gsm

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Thái Lan màu 70 gsm

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 112

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Viva A++ 70 gsm

63.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 210x279mm

232.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in bill K80x55mm

11.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 240x279mm

258.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 380x279mm

420.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 210x279mm

362.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 240x279mm

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 5 liên 240x279 mm

420.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 240x279mm - chia 2

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 240x279mm

420.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 240x279mm - chia 2

420.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 240x279mm

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 240x279mm - chia 2

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 210x279mm - chia 2

232.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 240x279mm - chia 2

258.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 210x279mm - chia 2

362.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 210x279mm

368.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 210x279mm - chia 2

368.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 210x279mm

362.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 210x279mm - chia 2

362.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 5 liên 210x279mm

368.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 uni - T

4.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 uni - T

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 uni - T

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 1,5x2 Pronoti

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 Pronoti

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 Pronoti

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 Pronoti

9.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 Pronoti

11.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 4x6

15.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Uni-T

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Pronoti

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu dạ quang uni - T

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

10.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa 3M

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu 2x5cm Suremark

19.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu 3x3 uni - T

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva

38.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Please Sign Pronoti

21.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note trình ký Sign here

38.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 uni - T

8.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Sign Here Pronoti

22.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm

36.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm trắng

35.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan A4 dày

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan A4 mỏng

79.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A4

97.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 160 gsm

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 160 gsm trắng

68.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 khổ lớn 32cmx47cm 160 gsm

89.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu Mỹ A3

164.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3

177.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3 khổ lớn

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy màu thủ công A5 không keo

1.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than 2 mặt A4

44.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar loại 1 A4

69.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than bàn tay xanh

98.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Horse 4400 A4

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy niêm phong A4

17.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 170 gsm

38.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm dạ quang

21.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K57x45mm

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K80x62mm

20.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K80x45mm

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax Sumikura 210-216x30m

22.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Epson A4 230gsm

28.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu Epson A4 130gsm

68.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Epson A4 2 mặt 230gsm

32.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 230gsm 50 tờ

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 180gsm 50 tờ

49.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 210gsm 50 tờ

51.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 260gsm 50 tờ

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh NTS A4 1 mặt 115gsm

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh NTS A4 1 mặt 135gsm

67.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 160gsm 100 tờ

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A3 1 mặt 230gsm

108.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 160g 50 tờ

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt trơn 230gsm 50 tờ

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 210gsm 50 tờ

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 260gsm 50 tờ

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 300g 50 tờ

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 2 mặt 140g 100 tờ

81.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 120gsm 100 tờ

100.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Decal 135gsm 50 tờ bóc dán

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Decal 150gsm 50 tờ bóc dán

74.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 110g 100 tờ

61.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh coucher mờ 160gsm 50 tờ

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 230gsm 50 tờ

67.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K57x55mm - 30m

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cộng K45x55mm

8.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Tomy mũi tên

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 da bò

78.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 Đế Vàng

79.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 đế xanh

68.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 139

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 141

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 148

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 145

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 140

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 144

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 133

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 126

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 146

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 143

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 136

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 131

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 130

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 128

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 127

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 114

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 118

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 104

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 124

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 101

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 123

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 99

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 111

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 107

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 109

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 113

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 122

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 120

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 103

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 121

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 117

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 105

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 110

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 112

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 116

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 117

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 115

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 107

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 113

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 132

137.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 119

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 108

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 124

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 121

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 110

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 104

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 109

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 99

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 103

9.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Công dụng của giấy in

 

Giấy in là sản phẩm chủ yếu sử dụng trong giao tiếp bằng văn bản, thường được làm từ bột gỗ hoặc sợi thực vật. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển công nghệ hiện đại, trên thị trường đã xuất hiện các loại giấy chất lượng cao phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng đặc biệt, như in ấn, làm thiệp hay các loại giấy chuyên dụng cho bút và mực vẽ…

 

Xem thêm: Giấy in nhiệt

 

Phân loại giấy văn phòng

 

Hiện An Lộc Việt đang phân phối đa dạng mẫu mã các loại giấy phục vụ văn phòng bao gồm:

- Các loại giấy in: giấy in photo, giấy in nhiệt, giấy in liên lục, giấy in ảnh, giấy in bill,

- Các loại giấy văn phòng thông dụng khác: giấy note, giấy bìa - giấy than, giấy decal,...

 

Cách bảo quản giấy in

 

- Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, chất lỏng.

- Tránh để giấy những nơi ẩm thấp hay nơi gần nguồn nước.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cách bảo quản các loại giấy in, mời bạn tham khảo bài viết Chúng ta đã biết cách sử dụng và bảo quản giấy đúng cách?

 

Những lí do bạn nên chọn mua các loại giấy in tại văn phòng phẩm An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Mua ngay: Giấy in ảnh

 

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công