MENU

Giấy các loại

Giấy A4 Uni Plus 80 gsm màng co

72.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Uni Plus 72 gsm màng co

65.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Uni Plus 80 gsm

74.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Uni Plus 72 gsm

68.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bãi bằng vàng

46.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 70 gsm

51.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Viva 70 gsm

65.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 80 gsm

57.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 68 gsm

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Delight 70 gsm

65.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 70 gsm

73.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 80 gsm

84.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 100 gsm

110.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Quality 70 gsm

64.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 70 gsm

69.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 80 gsm

80.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 70 gsm

74.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 80 gsm

89.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 70 gsm

69.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 80 gsm

81.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm

56.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm

63.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 70 gsm

68.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Supreme 70 gsm

137.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 80 gsm

82.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 70 gsm

102.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 80 gsm

114.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 70 gsm

146.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 80 gsm

169.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 70 gsm

149.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 80 gsm

179.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 70 gsm

26.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 80 gsm

29.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Double A 70 gsm

37.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 IK Plus 70 gsm

35.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 PaperOne 70 gsm

38.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Supreme 70 gsm

35.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Thái Lan màu 70 gsm

29.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 112

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Viva A++ 70 gsm

70.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 210x279mm

226.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt Uni Plus K80x55mm

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 240x279mm

252.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 380x279mm

419.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 210x279mm

352.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 240x279mm

392.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 5 liên 240x279 mm

399.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 240x279mm - chia 2

392.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 240x279mm

399.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 240x279mm - chia 2

399.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 240x279mm

392.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 240x279mm - chia 2

392.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 210x279mm - chia 2

226.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên 240x279mm - chia 2

252.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2 liên 210x279mm - chia 2

352.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 210x279mm

359.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 3 liên 210x279mm - chia 2

359.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 210x279mm

352.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 4 liên 210x279mm - chia 2

352.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 5 liên 210x279mm

359.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 uni - T

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 uni - T

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 uni - T

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 1,5x2 Pronoti

4.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 Pronoti

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 Pronoti

7.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 Pronoti

10.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 Pronoti

12.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 4x6

16.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Uni-T

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Pronoti

11.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu dạ quang uni - T

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu 2x5cm Suremark

21.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu 3x3 uni - T

8.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva

43.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Please Sign Pronoti

23.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note trình ký Sign here

39.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 uni - T

9.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Sign Here Pronoti

23.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm

36.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm trắng

38.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan A4 dày

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan A4 mỏng

82.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A4

104.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 160 gsm

69.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 160 gsm trắng

71.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 khổ lớn 32cmx47cm 160 gsm

95.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu Mỹ A3

168.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3 (xấp/ 1000 tờ )

488.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3 khổ lớn

422.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy màu thủ công A5 không keo

1.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than 2 mặt A4

46.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar loại 1 A4

82.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy niêm phong A4

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160 gsm dạ quang

20.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt Uni Plus K57x45mm

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt Uni Plus K80x62mm

17.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt Uni Plus K80x45mm

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax Sumikura 210-216x30m

23.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Epson A4 230gsm

21.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu Epson A4 130gsm

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Epson A4 2 mặt 230gsm

24.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 260gsm 50 tờ

64.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt trơn 230gsm 50 tờ

68.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 120gsm 100 tờ

102.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh Decal 150gsm 50 tờ bóc dán

73.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 110g 100 tờ

65.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K57x55mm - 30m

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cộng K45x55mm

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Tomy mũi tên

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 da bò

87.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 Đế Vàng

84.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal A4 đế xanh

73.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 139

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 141

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 148

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 145

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 140

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 144

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 133

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 126

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 146

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 143

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 136

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 131

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 130

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 128

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 127

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 114

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 118

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 104

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 124

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 101

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 123

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 99

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 111

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 107

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 109

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 113

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 122

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 120

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 103

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 121

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 117

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 105

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 110

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 112

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy GP 116

10.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 117

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 115

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 107

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 113

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 Tomy 132

151.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 116

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 119

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 100

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 108

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 124

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 118

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 121

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 110

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 104

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 109

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 99

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A5 Tomy PC 103

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Công dụng của giấy in

 

Giấy in là sản phẩm chủ yếu sử dụng trong giao tiếp bằng văn bản, thường được làm từ bột gỗ hoặc sợi thực vật. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển công nghệ hiện đại, trên thị trường đã xuất hiện các loại giấy chất lượng cao phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng đặc biệt, như in ấn, làm thiệp hay các loại giấy chuyên dụng cho bút và mực vẽ…

 

Xem thêm: Giấy in nhiệt

 

Phân loại giấy văn phòng

 

Hiện An Lộc Việt đang phân phối đa dạng mẫu mã các loại giấy phục vụ văn phòng bao gồm:

- Các loại giấy in: giấy in photo, giấy in nhiệt, giấy in liên lục, giấy in ảnh, giấy in bill,

- Các loại giấy văn phòng thông dụng khác: giấy note, giấy bìa - giấy than, giấy decal,...

 

Cách bảo quản giấy in

 

- Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, chất lỏng.

- Tránh để giấy những nơi ẩm thấp hay nơi gần nguồn nước.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cách bảo quản các loại giấy in, mời bạn tham khảo bài viết Chúng ta đã biết cách sử dụng và bảo quản giấy đúng cách?

 

Những lí do bạn nên chọn mua các loại giấy in tại văn phòng phẩm An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Mua ngay: Giấy in ảnh

 

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công