MENU

Giấy các loại

Giấy A4 Green Pine 65 gsm

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bãi bằng vàng

48.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Pagi 65 gsm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bãi bằng hồng tem 70 gsm

58.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 70 gsm

50.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 80 gsm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Pagi 70 gsm

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 70 gsm

62.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 68 gsm

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bright White 70 gsm

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Delight 70 gsm

64.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 70 gsm

68.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 70 gsm

69.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 70 gsm

69.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 70 gsm

69.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 70 gsm

70.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 80 gsm

79.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Pagi 65 gsm

105.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 80 gsm

81.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 80 gsm

80.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 80 gsm

83.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Green pine 70 gsm

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 80 gsm

83.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 100 gsm

111.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Green Pine 70gsm

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 80 gsm

71.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 70 gsm

101.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 80 gsm

114.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Supreme 70 gsm

135.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 70 gsm

139.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 80 gsm

165.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 70 gsm

135.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 80 gsm

160.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 70 gsm

26.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 80 gsm

29.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Double A 70 gsm

35.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 PaperOne 70 gsm

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Supreme 70 gsm

36.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 IK Plus 70 gsm

38.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Thái Lan màu 70 gsm

33.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm

66.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Accura 70 gsm

48.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (210 mm x 279 mm)

198.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (240 mm x 279 mm)

225.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-5 liên (210 mm x 279 mm)

315.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (380 mm x 279 mm)

330.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-4 liên (240 mm x 279 mm)

380.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*2 uni - T

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-3 liên (380 mm x 279 mm)

510.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 UNC 4,9cmx7,6cm

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*3 UNI - T

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 UNC 7,6cmx7,6cm

5.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*4 uni - T

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 UNC 7,6cmx10,5cm

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 UNC 7,6cmx12,5cm

7.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 1,5x2 Pronoti 3,8cmx5cm

3.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 Pronoti 4,9cmx7,6cm

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 Pronoti 7,6cmx7,6cm

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 Pronoti 7,6cmx10,5cm

9.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 Pronoti 7,6cmx12,7cm

11.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy DHA

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Lucky Bamboo

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy 3m

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Today

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Pronoti

10.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa 3M

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu dạ quang

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu Suremark 2cmx5cm

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu 3*3

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva

32.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note trình ký Sign here

33.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160gsm

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160gsm trắng

34.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan dày A4

69.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan mỏng A4

74.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa đồng nai A4

77.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (đúng khổ 30cmx42cm)

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (đúng khổ) trắng

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (khổ lớn 32cmx47cm)

79.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu Mỹ A3

164.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3

381.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3 khổ lớn

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy màu thủ công A5

108.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar Ấn Độ

35.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than A4 2M

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar loại 1

58.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Horse 4400

86.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax Sumikura (210/216x30m)

22.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy niêm phong Perluya

15.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 180g 50 tờ

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 210g 50 tờ

50.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 260g 50 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh NTS 1 mặt ĐL 135 A4

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 115g 100 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 160g 100 tờ

76.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh 1 mặt DL 230 A3

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 230g 20 tờ

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh epson 2 mặt ĐL 230 A4

33.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 140g 50 tờ

53.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 160g 50 tờ

56.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax nhiệt Sunbird khổ 210

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 210g 50 tờ

62.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 260g 50 tờ

71.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 300g 50 tờ

77.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 2 mặt 140g 100 tờ

79.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 120g 100 tờ

101.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh decal 135g 50 tờ bóc dán

71.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh decal 150g 50 tờ bóc dán

77.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu epson ĐL 130 A4

55.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 110g 100 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh (coucher mờ 160)

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh epson ĐL 230 A4

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K57*55mm(30m)

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K75*55mm(30m)

8.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in bill Hansol

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal đế xanh

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 đế vàng

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 da bò

76.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal Tommy A4

118.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Tommy mũi tên (10 miếng/xấp)

5.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal Tommy A5

8.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal barcode

101.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K57 x 45mm

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K80 x 45mm

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Với nhu cầu tiêu thụ giấy như hiện nay thì tìm một đơn vị phân phối các loại giấy hàng đầu là việc không hề dễ dàng. An Lộc Việt Group hiện nay là một trong những công ty chuyên phân phối văn phòng phẩm hàng đầu trong đó có các loại giấy. Nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm giấy chất lượng, chính hãng và giá rẻ nhất An Lộc Việt đang không ngừng phát triển để đem đến cho khách hàng những loại giấy chất lượng cho công việc cũng như in ấn, không lo kẹt giấy. Ngoài ra An Lộc Việt còn phân phối các loại giấy note - phân trang, giấy in liên tục,  giấy bìa - giấy than - decal,... đa dạng mẫu mã và chất lượng tốt nhất.

 

 

NHỮNG LÝ DO BẠN NÊN CHỌN MUA VĂN PHÒNG PHẨM TẠI AN LỘC VIỆT GROUP :

 

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

 

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ

 

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

 

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

 

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp

 

Và còn nhiều chính sách khác, quý khách có thể tham khảo trên Website hoặc gọi trực tiếp qua hotline 0899189499 để được tư vấn miễn phí. An Lộc Việt rất mong muốn được đồng hành cùng quý khách hàng.

  
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công