MENU

Giấy các loại

Giấy A4 Bãi bằng vàng

44.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 bãi bằng trắng 70 gsm

51.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 70 gsm

49.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Bãi bằng hồng tem 70 gsm

58.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Pagi 65 gsm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel 80 gsm

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 68 gsm

56.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Pagi 70 gsm

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 70 gsm

61.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Nano 80 gsm

70.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Delight 70 gsm

60.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 70 gsm

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 80 gsm

80.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 PaperOne 100 gsm

111.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Quality 70 gsm

68.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 70 gsm

65.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Pagi 65 gsm

105.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 IK Plus 80 gsm

77.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 70 gsm

69.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 80 gsm

84.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Double A 80 gsm ( ram/550 tờ)

86.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 70 gsm

67.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Idea 80 gsm

76.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm

54.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm

62.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 70 gsm

67.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Supreme 70 gsm

133.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Supreme 80 gsm

74.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 70 gsm

99.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Excel 80 gsm

110.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 70 gsm

137.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 PaperOne 80 gsm

163.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 70 gsm

139.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 bãi bằng trắng 70 gsm

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A3 Double A 80 gsm

166.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 70 gsm

25.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Excel 80 gsm

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 IK Plus 70 gsm

33.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Double A 70 gsm

35.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 PaperOne 70 gsm

35.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Supreme 70 gsm

36.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A5 Thái Lan màu 70 gsm

30.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 70 Accura

58.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A4 Excel Max 70 gsm

56.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu Pgrand 80 ( Indo)

84.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A0 định lượng 80 lõi 7.5cm - 8kg

270.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy A0 định lượng 120

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa DHA

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (210 mm x 279 mm)

188.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax nhiệt Sunbird khổ 210

18.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (240 mm x 279 mm)

212.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 1 liên (380 mm x 279 mm)

335.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-5 liên (210 mm x 279 mm)

306.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-4 liên (240 mm x 279 mm)

353.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 2-3 liên (380 mm x 279 mm)

535.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy liên tục 5 liên (240 mm x 279 mm)

385.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*2 uni - T

3.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*3 UNI - T

5.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*4 uni - T

6.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 1,5x2 Pronoti 3,8cmx5cm

3.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x2 Pronoti 4,9cmx7,6cm

5.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x3 Pronoti 7,6cmx7,6cm

7.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x4 Pronoti 7,6cmx10,5cm

9.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3x5 Pronoti 7,6cmx12,7cm

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 4*6

17.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy DHA

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Uni-T

6.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Today

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa Pronoti

10.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu dạ quang Uni-T

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy Pronoti

10.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu nhựa 3M

17.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu dạ quang

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 4 màu Suremark 2cmx5cm

17.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu 3*3

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva

32.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Please Sign Pronoti

20.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note trình ký Sign here

33.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note vàng 3*5 UNI -T

7.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note Sign Here Pronoti

22.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy note 5 màu giấy 3m

15.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160gsm

31.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A4 160gsm trắng

35.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan dày A4

69.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa thơm Thái Lan mỏng A4

74.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa đồng nai A4

83.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (đúng khổ 30cmx42cm)

64.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (đúng khổ) trắng

67.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu A3 (khổ lớn 32cmx47cm)

79.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa màu Mỹ A3

164.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3

381.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa Đồng Nai A3 khổ lớn

413.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy màu thủ công A5

108.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar Ấn Độ

35.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than A4 2M

37.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Gstar loại 1

58.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than Horse 4400

86.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy fax Sumikura (210/216x30m)

22.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy niêm phong Perluya

15.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy manh kẻ ca rô

55.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy manh kẻ ngang

55.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy than bàn tay xanh

87.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bìa cứng A4 250gsm( 100 tờ/xấp )

42.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K57 x 45mm

7.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K80*62mm

20.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in nhiệt K80 x 45mm

8.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 230g 50 tờ

47.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 180g 50 tờ

47.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 210g 50 tờ

50.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 260g 50 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 115g 100 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh NTS 1 mặt ĐL 135 A4

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 160g 100 tờ

76.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh 1 mặt DL 230 A3

115.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 230g 20 tờ

29.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh epson 2 mặt ĐL 230 A4

28.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 140g 50 tờ

53.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 160g 50 tờ

56.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 210g 50 tờ

62.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 260g 50 tờ

71.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 300g 50 tờ

77.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 2 mặt 140g 100 tờ

79.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 120g 100 tờ

101.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt 180g 20 tờ

20.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh decal 135g 50 tờ bóc dán

71.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh decal 150g 50 tờ bóc dán

77.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt gân 230g 50 tờ

58.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu epson ĐL 130 A4

55.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt gân 260g 50 tờ

67.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in màu 110g 100 tờ

59.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt gân 300g 50 tờ

70.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh (coucher mờ 160) 50 tờ

60.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt trơn 250g 50 tờ

60.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh epson ĐL 230 A4

27.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 2 mặt 230g 50 tờ

60.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh (coucher mờ 260) 50 tờ

69.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh (coucher mờ 300) 50 tờ

76.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh cuộn A0 230g (0.914 x 30m)

512.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K57*55mm(30m)

7.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cuộn Fo 1 liên K75*55mm(30m)

9.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in bill Hansol

8.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy cộng K45x55

7.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy in ảnh A4 1 mặt Kim Mai ĐL 135

68.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal Tommy A5 (PC)

8.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Tommy mũi tên (10 miếng/xấp)

6.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 đế vàng

71.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Decal đế xanh

63.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal A4 da bò

76.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal Tommy A4

124.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Decal barcode

101.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Kraft Nâu Hàn ĐL 80 khổ 65x109

894.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Giấy Kraft Nâu Hàn ĐL 80 khổ 79x109

1.052.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Công dụng của giấy in

Giấy in là sản phẩm chủ yếu sử dụng trong giao tiếp bằng văn bản, thường được làm từ bột gỗ hoặc sợi thực vật. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển công nghệ hiện đại, trên thị trường đã xuất hiện các loại giấy chất lượng cao phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng đặc biệt, như in ấn, làm thiệp hay các loại giấy chuyên dụng cho bút và mực vẽ…

Phân loại giấy

Hiện An Lộc Việt đang phân phối đa dạng mẫu mã các loại giấy bao gồm:

- Các loại giấy in: giấy in photo, giấy in nhiệt, giấy in liên lục, giấy in ảnh, giấy in bill,

- Các loại giấy thông dụng khác: giấy note, giấy bìa - giấy than, giấy decal,...

 

Cách bảo quản giấy in

- Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, chất lỏng.

- Tránh để giấy những nơi ẩm thấp hay nơi gần nguồn nước.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cách bảo quản các loại giấy in, mời bạn tham khảo bài viết Chúng ta đã biết cách sử dụng và bảo quản giấy đúng cách?

 

Những lí do bạn nên chọn mua các loại giấy in tại An Lộc Việt:

- Giá thành rẻ, cạnh tranh nhất so với các nhà cung cấp khác.

- Có 2 kênh phân phối cho khách mua sỉ và mua lẻ.

- Chính sách giao hàng miễn phí, bộ phận giao hàng chuyên nghiệp, uy tín, nhanh chóng.

- Mức chiết khấu cao nhất dành cho khách hàng.

- Bộ phận tư vấn bán hàng nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công