Bấm kim - Kim kẹp

Kim bấm 23/23 KW.Trio

22.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C62 (đủ 100 kim)

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/13 KW Trio

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C32 (đủ 100 kim)

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm Plus số 3

10.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C82 (đủ 35 kim)

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 10 KWtrio

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp nhựa màu C62

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp đựng kim kẹp Deli (nam châm)

18.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Đinh ghim bảng nhung

4.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 10 SDI

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 10 Việt Đức

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng