MENU

Bấm kim - Kim kẹp

Kim bấm số 10 Max

2.800 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 03 Việt Đức

5.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 10 Việt Đức

3.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 10 KWtrio

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm Plus số 3

8.600 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/13 KW Trio

13.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/23 KW.Trio

22.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/20 KW.Trio

21.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/17 KW.Trio

16.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/15 KW.Trio

14.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/10 KW.Trio

12.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm 23/8 KW.Trio

11.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 24/6 KW.Trio

4.400 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 3 SDI

4.700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 10 Plus

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kim bấm số 10 SDI

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Hộp đựng kim kẹp Deli (nam châm)

18.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp nhựa màu C62

1.500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C82 (đủ 35 kim)

3.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C32 (đủ 100 kim)

3.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp giấy C62 (đủ 100 kim)

2.700 đ
Cho vào giỏ hàng
Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công