Kẹp bướm - Dây đeo

Bảng tên da

1.900 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng tên thường cứng viền xanh

750 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng tên dẻo 3 lỗ ngang

600 đ
Cho vào giỏ hàng

Bảng tên dẻo 3 lỗ đứng

500 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp thẻ sắt

700 đ
Cho vào giỏ hàng

Kẹp thẻ nhựa vàng

1.100 đ
Cho vào giỏ hàng

Dây đeo đầu kẹp sắt

1.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Dây đeo lụa lớn móc xoay

3.300 đ
Cho vào giỏ hàng

Dây đeo lụa nhỏ móc xoay

2.200 đ
Cho vào giỏ hàng

Bộ bảng tên Sakura

1.600 đ
Cho vào giỏ hàng