MENU

Câu hỏi thường gặp

Cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200

 

Trong hoạt động doanh nghiệp thì mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập hoặc xuất quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải có phiếu thu và phiếu chi. Bên cạnh mục đích lập phiếu thu và phiếu chi để xác định số tiền mặt là tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ được nhập và xuất vào quỹ thì mẫu phiếu thu và mẫu phiếu chi còn được xem là mẫu biên nhận để thủ quỹ làm căn cứ thu, chi tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Sau đây là cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200.

 

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

 

Phiếu chi theo thông tư số 200 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

 

Là mẫu 02-TT ban hành kèm thông tư 200/2014-TT-BTC được dùng để xác định các khoản tiền thực tế xuất ra từ quỹ, và thủ quỹ có trách nhiệm xuất quỹ đồng thời làm chứng từ để kế toán ghi vào sổ sách.

 

Cách viết phiếu chi theo thông tư 200:

 

   -  Góc trên bên trái của chứng từ phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị.

 

   -  Phiếu chi đóng thành quyển, mỗi Phiếu chi phải ghi cả số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi cần được đánh liên tục trong thời gian là một kỳ kế toán. Các Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.

 

   -  Ghi rõ tên và địa chỉ người nhận tiền.          

 

   -  Dòng “Lý do chi” và nội dung chi tiền.

 

   -  Dòng “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng chữ hoặc số, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD,…

 

   -  Dòng tiếp theo ghi số lượng những chứng từ gốc có kèm theo.

 

Chú ý:

   -  Nếu là chi ngoại tệ phải ghi tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để từ đó tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

 

   -  Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải được đóng dấu.

 

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

 

Là những biểu mẫu và chứng từ hợp pháp được bộ phận kế toán sử dụng nhằm ký nhận đối tác, khách hàng đã hoàn thành khoản tiền cho sản phẩm, dịch vụ mà công ty sản xuất.

 

Phiếu Chi thường dùng cho bộ phận kế toán

 

Cách viết phiếu thu theo thông tư 200:

 

   -  Góc trên bên trái của Phiếu thu ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

 

   -  Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi sổ từng quyển dùng trong một năm. Số phiếu thu cần được đánh liên tục trong thời gian là một kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

 

   -  Ghi rõ tên cùng địa chỉ người nộp tiền.     

     

   -  Dòng “Lý do nộp” ghi nội dung nộp.

 

   -  Dòng “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng chữ hoặc số, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ, hay USD …

 

   -  Dòng tiếp theo ghi số lượng những chứng từ gốc có kèm theo.

 

Trên đây là những thông tin về cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200 mà bạn quan tâm. Chúc các bạn thành công!

 

Sản phẩm khuyến mãi

Giấy A4 Viva 70 gsm

67.800 đ
Mua ngay

Ép Plastic CMND 125Mic

21.600 đ
Mua ngay


Cám ơn Quý khách An Lộc Việt đang xử lý đơn hàng
Vui lòng đợi trong giây lát!
Chúc mừng bạn đã đặt hàng thành công